Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Sverigedemokraterna får ökat inflytande – jämställdheten hotas

Även om ett slutgiltigt valresultat dröjer är det troligt att Sverigedemokraternas framgångar i riksdagsvalet kommer att ge dem stort inflytande över svensk politik. Det riskerar att backa Sveriges jämställdhetsarbete – både på hemmaplan och internationellt.

Till vänster: en illustration som föreställer ett trasigt plakat där det står ”Women’s rights”. Till höger: Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff. Foto: Liza Simonsson
Till vänster: en illustration som föreställer ett trasigt plakat där det står ”Women’s rights”. Till höger: Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff. Foto: Liza Simonsson

I Kvinna till Kvinnas Feministiska valkompass kartläggs de svenska riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Valkompassen visar att ett ökat inflytande från Sverigedemokraterna riskerar att få negativa konsekvenser för den svenska jämställdheten.

– Nu kan ett parti som inte ens har våld mot kvinnor som ett politikområde i sitt partiprogram och vars riksdagsledamöter skriver abortfientliga inlägg komma att ändra vardagen för kvinnor i Sverige, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

För Sverige tillbaka

Sverigedemokraterna – liksom Kristdemokraterna – vill bland annat avskaffa alla reserverade dagar i föräldraförsäkringen, de så kallade pappamånaderna.

– Det tar oss tillbaka till tiden innan 1995, innan den första pappamånaden, varnar Petra.

En möjlig konsekvens av att de reserverade dagarna avskaffas är att kvinnor i högre grad förvisas till en traditionell kvinnoroll som innebär att de förväntas stanna hemma och ta hand om hem och barn. Det får långsiktiga ekonomiska konsekvenser för kvinnor eftersom det påverkar deras ställning på arbetsmarknaden, livsinkomst och pension.

Ingen feministisk utrikespolitik

Men det är inte bara i Sverige som Sverigedemokraternas inflytande riskerar att påverka jämställdheten negativt. Valresultatet kan komma att innebära att Sveriges feministiska utrikespolitik, ett begrepp som SD inte står bakom, överges.

– Sverigedemokraterna har dessutom röstat emot att göra könsbaserat våld till ett EU-brott och utmärkte sig dessutom som enda svenska parti som röstade ner EU:s handlingsplan för jämställdhet i biståndet, poängterar Petra.

Flickor och kvinnor drabbas

Både Sverigedemokraterna och Moderaterna vill dessutom skära ned på biståndet. Eftersom 84 procent av det svenska biståndet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och nästan 20 procent av biståndet har som mål att bidra till jämställdhet skulle det få stora konsekvenser för flickors och kvinnors levnadsvillkor och rättigheter globalt. Och det är världens fattigaste och mest utsatta som kommer att drabbas hårdast.

– Nu måste det ske en mobilisering av alla krafter i samhället som inte vill se en försämring av jämställdheten vare sig härhemma eller i Sveriges internationella arbete!

Fler artiklar