Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Gendered Impacts of the Lachin Corridor Blockade

Sedan december 2022 har en humanitär kris utspelats kring Nagorno-Karabach-kontexten. I två månader har Lachin-korridoren, den enda vägen som förbinder Armenien med Nagorno-Karabach, blockerats, vilket spärrat av både de primära och alternativa vägarna in och ut ur området och på obestämd tid stängt av rörligheten för människor och varor.

Rörlighetsrestriktioner och existens i överlevnadsläge ökar redan akuta känslor av instabilitet och äventyrar mänsklig säkerhet längs en mängd olika vektorer, inklusive mat, social, ekonomisk, fysisk, mental och digital säkerhet. Dessa mänskliga säkerhetsutmaningar försämrar kvinnors meningsfulla politiska och socioekonomiska deltagande på alla nivåer, särskilt för kvinnor och flickor som upplever olika former av förtryck.

Kvinna till Kvinna har sammanställt en kort analys av den pågående blockadens genusrelaterade effekter, baserad på samtal med kvinnliga människorättsförsvarare och organisationer på plats, med representanter från alla involverade kontexter. Kvinna till Kvinna uppmanar nyckelaktörer och intressenter att belysa den pågående situationen.

Ladda ner publikationen på engelska (pdf)

Fler rapporter