Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Tunisien

Foto: Kvinna till Kvinna/Karolina Sturén

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter i Tunisien sedan 2016. Under Jasminrevolutionen marscherade tunisierna för att avsluta år av enpartistyre. I den hoppfulla stämningen som följde återupptog tidigare kvinnorättsorganisationer sina aktiviteter och nya organisationer bildades.

Sedan dess har civilsamhället varit i framkant för att främja mänskliga rättigheter och demokrati. I dag stärker och stödjer vi två tunisiska organisationer som arbetar med kvinnors ekonomiska egenmakt i landet.

Din gåva är viktig!

Varför vi arbetar i Tunisien

Efter Tunisiens självständighet 1956 positionerade sig landet som ett fäste för kvinnors rättigheter i regionen. Nya lagar gav kvinnor rösträtt och rätt att kandidera till politiska ämbeten, krävde deras samtycke till äktenskap och säkerställde lika tillgång till skilsmässa. Reformerna var så omfattande att vissa observatörer pratade om ”statlig feminism.”

I dag har dock konservatism, ekonomisk nedgång och en pågående maktkonsolidering lett till att kvinnors rättigheter har gått tillbaka, vilket har raderat decennier av framsteg. Som ett resultat fortsätter kvinnor i Tunisien att uppleva höga nivåer av våld mot kvinnor, inklusive ekonomiskt våld. Detta gäller särskilt utanför de större städerna på landsbygden.

Under de senaste åren har det krympande utrymmet för civilsamhället i Tunisien lett till en ökning av arresteringar och tystande av kvinnorättsförsvarare och kvinnliga aktivister.  Våld online har rapporterats som en avsiktlig attack för att få kvinnor att dra sig tillbaka från civilsamhället och politiken.

Foto: Aswat Nissa

Hur vi stöttar kvinnor i Tunisien

Tillsammans med våra partnerorganisationer Aswat Nissa och Beity:

  • Forskar vi om ekonomiskt våld för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter
  • Genomför vi medvetandehöjande aktiviteter om ekonomiskt våld som en form av genusbaserat våld
  • Initierar och upprätthåller vi samarbeten i civilsamhället
  • Stärker vi civilsamhällets påverkansarbete
  • Designar och implementerar vi kapacitetsbyggande program för att öka kvinnors kunskap om sina sociala och ekonomiska rättigheter samt lagar om avskaffande av våld mot kvinnor

Aswat Nissas stöd till Selma t3ich Network

Ett nätverk av 150 kvinnliga jordbruksarbetare från olika regioner har genomgått ett kapacitetsbyggande program för att öka deras kunskap om deras socio-ekonomiska rättigheter. Dessa kvinnor har slutfört utbildningsprogrammet, inklusive Lag 58 rörande avskaffande av våld mot kvinnor, ledarskap, kommunikation och deras socio-ekonomiska rättigheter.

Artiklar

Ekonomisk kris tar fokus från jämställdhetsarbetet i Tunisien

Efter att en ny konstitution infördes i somras är demokratins utveckling i Tunisien allt mer oviss. En långvarig ekonomisk nedgång och en skyhög arbetslöshet gör inte situationen lättare.

16 december 2022

Tio år sedan arabiska våren – men vad hände med kvinnorörelsen?

Det är tio år sedan den arabiska våren inleddes och folkliga uppror mot myndigheterna spred sig runt om i Mellanöstern och Nordafrika. Men hur har dessa tio år påverkat kvinnorörelsen? Kvinna till Kvinna har pratat med kvinnorättsaktivister i Egypten och Tunisien.

8 april 2021

”Vi kvinnor har en viktig roll i politiken”

Möt kvinnorna som vill bekämpa könsdiskriminering i Tunisien. Några av dem deltar i vår samarbetsorganisation Aswat Nissas skola för kvinnor i politiken. Här berättar Nawrez Ellafi och Sihem Ben Ali om vad den politiska skolan betytt för dem och deras kamp för ett jämställt samhälle.

27 oktober 2017

Unga kvinnor i politiken ska skapa ett mer jämställt Tunisien

”Min dröm är att Tunisien får en kvinnlig president som tar kvinnors rättigheter på allvar.” Det säger Mariem Bouattour, ordförande i Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Aswat Nissa som arbetar för att fler unga kvinnor ska engagera sig politiskt.

27 oktober 2017

Kvinna till Kvinna börjar arbeta i Tunisien

Nytt för i år: Kvinna till Kvinna börjar arbeta i Tunisien! ”En möjlighet att delta i den pågående demokratiprocessen och stödja den tunisiska kvinnorörelsen”, säger Jenni Wisung, fältrepresentant i Mellanöstern och Nordafrika.

30 oktober 2017

Uppdaterad eller granskad 3 july 2024