Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna i Tunisien

Tycker du som vi att fler av världens ledare ska vara kvinnor? Tunisiens civilsamhälle är ungt och svagt, och kvinnorörelsens arbete blir därför extra viktigt. Kvinna till Kvinna partnerorganisation håller ledarskapsutbildningar och i kurser för kvinnliga politiker. Tack vare det arbetet kan kvinnor ta större plats i den offentliga debatten och vara med och påverka beslut som är viktiga för landets demokratiseringsprocess!

De senaste åren har Tunisiens kvinnorörelse vunnit stora segrar! 2017 blev det straffbart att utsätta kvinnor för fysiskt, moraliskt, sexuellt och ekonomiskt våld. I samband med det ändrades också den tidigare mycket kontroversiella våldtäktslagen som innebar att våldtäktsmän kunde slippa bestraffning genom att gifta sig med sina offer. Att det ska vara straffbart att utsätta kvinnor för våld och att det inte ska gå att gifta sig ur en våldtäktsdom kan låta som självklarheter, men det är lagar som inte hade funnits utan kvinnorättskämpars kamp.

Fler kvinnor tar sig in i politiken

Kvinnorörelsen är en viktig röst i Tunisien, eftersom den är ett stöd till det bräckliga civilsamhället. I landet är korruption utbrett, och politisk instabilitet råder fortfarande efter den arabiska våren. Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Aswat Nissa arbetar mycket med att stödja kvinnor i politiken. De anordnar flera ledarskapsutbildningar för kvinnor, och har också haft en skola för kvinnliga politiker från olika partier.

Sihem Ben Ali är en av deltagarna i den politiska skolan för kvinnor, som drivs av Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Aswat Nissa. Foto: Karolina Sturén
Sihem Ben Ali är en av deltagarna i den politiska skolan för kvinnor, som drivs av Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Aswat Nissa. Foto: Karolina Sturén

Kvinnorörelsen är en viktig del i landets demokratiseringsprocess

Tunisien tar emot många människor på flykt, främst från konfliktdrabbade Libyen. Kvinnorörelsen är viktig för landets freds- och demokratiseringsprocess. Lokala kvinnoorganisationer arbetar med att bekämpa all form av könsdiskriminering. Alla ska få ta del av kvinnorörelsens framgångar, oavsett var i landet man bor. Kvinna till Kvinnas partnerorganisation arbetar för att minska klyftan mellan stad och land genom att aktivt arbeta för att involvera kvinnor från olika delar av landet.

Din gåva är viktig!

Mer om Tunisien

  • Kvinna till Kvinna har samarbetat med organisationer i Tunisien sedan 2016.
  • Kvinna till Kvinna samarbetar med organisationen Aswat Nissa, som har funnits sedan 2011.

På bilden: Sarra Ben Saïd, Fathia, Fida Saidani, Sonia Ben Miled, Julia Taos Tortel på Kvinna till Kvinnas tunisiska samarbetsorganisation Aswat Nissa. Foto: Kvinna till Kvinna/ Karolina Sturén

Ekonomisk kris tar fokus från jämställdhetsarbetet i Tunisien

Efter att en ny konstitution infördes i somras är demokratins utveckling i Tunisien allt mer oviss. En långvarig ekonomisk nedgång och en skyhög arbetslöshet gör inte situationen lättare.

16 december 2022

Tio år sedan arabiska våren – men vad hände med kvinnorörelsen?

Det är tio år sedan den arabiska våren inleddes och folkliga uppror mot myndigheterna spred sig runt om i Mellanöstern och Nordafrika. Men hur har dessa tio år påverkat kvinnorörelsen? Kvinna till Kvinna har pratat med kvinnorättsaktivister i Egypten och Tunisien.

8 april 2021

”Vi kvinnor har en viktig roll i politiken”

Möt kvinnorna som vill bekämpa könsdiskriminering i Tunisien. Några av dem deltar i vår samarbetsorganisation Aswat Nissas skola för kvinnor i politiken. Här berättar Nawrez Ellafi och Sihem Ben Ali om vad den politiska skolan betytt för dem och deras kamp för ett jämställt samhälle.

27 oktober 2017

Unga kvinnor i politiken ska skapa ett mer jämställt Tunisien

”Min dröm är att Tunisien får en kvinnlig president som tar kvinnors rättigheter på allvar.” Det säger Mariem Bouattour, ordförande i Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Aswat Nissa som arbetar för att fler unga kvinnor ska engagera sig politiskt.

27 oktober 2017

Kvinna till Kvinna börjar arbeta i Tunisien

Nytt för i år: Kvinna till Kvinna börjar arbeta i Tunisien! ”En möjlighet att delta i den pågående demokratiprocessen och stödja den tunisiska kvinnorörelsen”, säger Jenni Wisung, fältrepresentant i Mellanöstern och Nordafrika.

30 oktober 2017