Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinna börjar arbeta i Tunisien

Nytt för i år: Kvinna till Kvinna börjar arbeta i Tunisien! ”En möjlighet att delta i den pågående demokratiprocessen och stödja den tunisiska kvinnorörelsen”, säger Jenni Wisung, fältrepresentant i Mellanöstern och Nordafrika.

Jenni Wisung (t.v), fältrepresentant i Mellanöstern och Nordafrika berättar mer om Kvinna till Kvinnas etablering i Tunisien. Här tillsammans med Safa Salim på Kvinna till Kvinnas kontor i Amman, Jordanien. Foto: Christopher Herwig
Jenni Wisung (t.v), fältrepresentant i Mellanöstern och Nordafrika berättar mer om Kvinna till Kvinnas etablering i Tunisien. Här tillsammans med Safa Salim på Kvinna till Kvinnas kontor i Amman, Jordanien. Foto: Christopher Herwig

Kvinnor har historiskt sett haft en starkare ställning i Tunisien än i många andra länder i Mellanöstern och Nordafrika, och var också aktiva i de protester som 2011 ledde fram till ”Jasminrevolutionen” och den demokratiseringsprocess som pågår i landet i dag.

Ett demokratiskt val har hållits och en ny grundlag har skapats men samtidigt brottas Tunisien med hög arbetslöshet, säkerhetsproblem, motsättningar mellan islamistiska och sekulära politiska partier och ett stort missnöje bland framförallt unga.

Traditioner och konservativa attityder håller fortfarande tillbaka kvinnors ställning i samhället och våldet har i sin helhet ökat, vilket går ut över kvinnor och barn.

– Precis som resten av civilsamhället är stora delar av kvinnorörelsen i Tunisien ung, och vi ser att det finns en enorm vilja att organisera sig och arbeta för kvinnors deltagande i att bygga det nya Tunisien, säger Jenni Wisung.

Förenar kvinnoorganisationer

Kvinna till Kvinna har mångårig erfarenhet av att samarbeta med olika slags kvinnorörelser i Mellanöstern. I Tunisien hoppas Kvinna till Kvinna kunna bidra till att förena kvinnoorganisationer för att utbyta erfarenheter och för att öka samarbetet mellan olika aktörer inom Tunisien och i MENA-regionen.

– En av organisationerna vi samarbetar med är Aswat Nissa. De främjar ömsesidig respekt och dialog och arbetar med att överbygga ideologiska och sociala splittringar genom att inkludera kvinnor från olika delar av Tunisien i sin politiska skola, berättar Jenni Wisung.

Framöver tillkommer fler samarbetsorganisationer och under 2018 kommer Kvinna till Kvinna att etablera ett kontor i Tunisien. I dagsläget sköts arbetet från Amman i Jordanien.

– Vi kommer fortsätta att arbeta för fler kvinnor i politiken och mot våld mot kvinnor, samt samarbeta med organisationer som bekämpar skadliga könsnormer, säger Jenni Wisung.

Olga Beletski

Din gåva är viktig!