Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Det har ett år med fullskalig invasion inneburit för kvinnor och flickor i Ukraina

Inför årsdagen av Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har angriparlandet dragit i gång ytterligare en intensiv militär attack på östra Ukraina. Som alltid i krig och konflikt påverkas kvinnor på andra sätt än män, och Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i Ukraina vittnar om kvinnor och flickors utsatthet i den pågående konflikten.

Bild från manifestation i solidaritet med Ukraina från Norra Bantorget i Stockholm, 24 februari 2022. Foto: Kvinna till Kvinna/Katinka Igelberg
Bild från manifestation i solidaritet med Ukraina från Norra Bantorget i Stockholm, 24 februari 2022. Foto: Kvinna till Kvinna/Katinka Igelberg

Det har gått ett år sedan Rysslands storskaliga invasion av Ukraina. Striderna och den utslagna infrastrukturen har gjort att stora delar av landet saknar el, vatten och värme vilket drabbar det ukrainska folket hårt. Städer ligger i ruiner och vägar och broar är raserade. FN uppskattar att nästan 20 000 civila antingen dödats eller skadats hittills. Som alltid under krig och konflikt påverkas kvinnorna på andra sätt än männen. I början av det utökade kriget flydde miljoner människor över gränsen och in i Europa. Runt 90 procent av de ukrainska flyktingarna till Europa är kvinnor och barn.

Ökade risker för kvinnor och barn

En stor oro i början av kriget var att kvinnor på flykt och ensamkommande barn skulle exploateras och hamna i trafficking. Ett år senare har åtta miljoner flytt till Europa och lika många är på flykt inom Ukraina. Antalet ukrainska kvinnor inom den europeiska sexindustrin har också ökat dramatiskt. Ukraina var dock redan ett av de största ursprungsländerna i Europa för prostitution och trafficking.

I april nåddes omvärlden av fruktansvärda rapporter från den befriade staden Butja utanför Kiev, hur de ryska styrkorna hade plågat civilbefolkningen. Kvinnor och flickor hade hållits som fångar och våldtagits i dygn. Kvinnor och barn hade tvingats att se på när deras män och pappor misshandlades och dödades. Ryska soldater hade speciellt sökt upp kvinnor som var gifta med ukrainska soldater och utsatt dem för grovt sexuellt våld.

Tonårsflickor nekas abort

Efter att fler regioner i framför allt östra och södra Ukraina har befriats från de ryska styrkornas ockupation, har ytterligare rapporter om våld mot kvinnor strömmat in. Här finns upprörande vittnesmål om hur en fyraåring tvingats till oralsex och hur 80-åriga kvinnor våldtagits.

Tusentals kvinnor uppges också ha förts bort till Ryssland mot sin vilja. I vissa regioner sägs mängder av tonårsflickor vara gravida efter våldtäkter. Trots att det på papperet är fri abort i Ukraina är det i praktiken mycket svårt att få det på ett sjukhus, som under kriget behöver använda resurserna till annat. Vissa föräldrar har också nekat sina döttrar aborter. De som blivit gravida efter våldtäkter och sedan flytt till Polen har inte heller möjlighet till abort där då landet i princip har ett totalt abortförbud.

Hbtqi-personer extra utsatta

Även hbtqi-personer drabbas i kriget på olika sätt. Då samkönat äktenskap är förbjudet i Ukraina riskerar samkönade par att få stora problem om en av dem blir skadad i kriget. Som partner kan det vara förbjudet att besöka sjukhus eller bo kvar i en gemensam bostad. Liknande situationer uppstår även kopplat till samkönade par barn, om ena föräldern dör kan de förvägras rätten till den överlevande föräldern.

För transpersoner har situationen under kriget blivit mycket svår, då många inte har haft möjlighet att korrigera sitt juridiska kön så att det överensstämmer med deras könsidentitet. Detta skapar problem om man till exempel vill lämna landet, då män i åldrarna 18–60 år är förbjudna att lämna Ukraina och omfattas av den generella mobiliseringen. För transkvinnor får detta förödande konsekvenser, och många har gått under jorden.

Krigsbrott som måste dokumenteras

Ukraina har påbörjat utredningar om krigsbrott, men det finns varken tid eller resurser att dokumentera allt mitt under brinnande krig. Mörkertalet är med stor sannolikhet enormt och det finns ett stort motstånd bland utsatta kvinnor och flickor att berätta vad de varit med om. Detta är ett mönster som kvinnorättsorganisationer känner igen från tidigare krig och konflikter.

Det är oklart i vilken grad man kommer att lyckas ställa ryska befälhavare och soldater till svars för sexuella övergrepp och andra krigsbrott, men det faktum att Ukraina samarbetar med den Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) och en rad europeiska länder kring åtalen gör ändå att chanserna för att väcka åtal och för fällande domar är bättre än i många andra konfliktområden.

Även hjälparbetare och gränspersonal begår övergrepp i Ukraina – också ett mönster som känns igen. Som i många andra krigsdrabbade länder har dessutom våldet ökat i samhället. Traumatiserade soldater kommer tillbaka från den ukrainska fronten och utsätter sina familjer för våld. Kvinna till Kvinnas partner Women’s Perspectives i Lviv i västra Ukraina berättar om en kvinna som knivhotats av sin man, men när polisen kom till platsen gav de henne inte skydd utan uppmanade henne i stället att hjälpa sin man. Vissa kvinnor hindras också att lämna landet av sina män som tycker att de ska stanna kvar av solidaritet.

Kvinnors nya roller i kriget

Som alltid under krig tilldelas kvinnor nya roller eller får andra uppgifter. Det ukrainska försvaret har en ovanligt hög andel kvinnor – mellan 20 000 och 50 000 estimeras vara i tjänst. Kvinnorna håller också ihop det civila samhället och står för service, vård och utbildning när männen är vid fronten. De sköter även det mesta inom press, radio och TV och står för medling i lokalsamhället där spänningar ofta uppstår mellan internflyktingar och bofasta.

Det är också kvinnorna som blir kvar i krigszonerna i Ukraina för att ta hand om äldre eller sjuka anhöriga som inte kan eller vill fly. Den svåra utsattheten för äldre och funktionshindrade kvinnor går också under radarn i nyhetsflödet.

Kvinnorättsförsvarares viktiga arbete fortsätter

Ryssland startade kriget mot Ukraina 2014 och ockuperade då delar av de östligaste provinserna samt halvön Krim. Under de efterföljande åren försökte vissa kvinnorättsförsvarare lyfta fredsbyggande arbete och medling. Men redan då var det svårt och efter den storskaliga invasionen 2022 har det blivit omöjligt att arbeta med fredsbyggande på det sättet.

Kvinnorättsförsvararna i Ukraina har en tung men oerhört viktig uppgift. Många av dem har ställt om till humanitär verksamhet eftersom det akuta kriget kräver det. Alla akutboenden är fulla, ofta av internflyktingar. Kvinna till Kvinnas partner Slavic Heart i det hårt krigsdrabbade Donetsk i östra Ukraina – som tidigare jobbade mot sexuellt våld – erbjuder nu i stället humanitärt skydd till flickor och kvinnor. Men som många av våra partners säger: behovet av stöd till traumatiserade kvinnor och flickor kommer att vara enormt framöver – om inte annat så den dag kriget äntligen är över.

 

När den fullskaliga invasionen inleddes 2022 aktiverade Kvinna till Kvinna sin katastroffond för att ge akut stöd till kvinnorättsorganisationer och enskilda kvinnorättsförsvarare i och från Ukraina i deras arbete med att hjälpa kvinnor utsatta för våld, fördrivna kvinnor och familjer i behov av omedelbart stöd. Läs om vårt arbete i Ukraina »

Läs mer