Fler val

Vad vi vill

Varför utesluts halva befolkningen från beslut kring fred och konflikt? Kan en individ fungera som demokratisk medborgare utan makt över sin egen kropp? Vad har mötesplatser med fred att göra? Vad är egentligen säkerhet?

Kvinna till Kvinna arbetar med många olika frågor, men vårt fokus ligger på de sex temana fler kvinnor i fredsprocesser, rätten till sin kropp, skapa mötesplatser, stärka kvinnorättsförsvarare, säkerhet för alla och att öka kvinnors makt. De är kärnan i vår verksamhet och återfinns både i vårt fält- och påverkansarbete.

Dessa områden rymmer allt från politisk kvotering till skillnaden mellan säkerhet och skydd, strategier för hotade kvinnorättsaktivister, mäns våld mot kvinnor och möten över konfliktgränser.

På ytan vitt skilda ämnen, men i grunden handlar de alla om samma sak: kvinnors rättigheter och vägar till en hållbar fred.

Senast uppdaterad: 2014-08-07