Alla länderVisa på karta

Vad vi gör

Kvinna till Kvinna stödjer över 100 kvinnoorganisationer i fem konfliktdrabbade regioner – Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Våra samarbetsorganisationer arbetar för kvinnors rättigheter och fred. De skapar mötesplatser för kvinnor i miljöer där det är svårt att träffas, de påverkar politik och skapar dialog över konfliktgränser. De arbetar med kvinnors hälsa, utbildar om kvinnors mänskliga rättigheter och motverkar våld mot kvinnor och människohandel.
Kvinna till Kvinnas roll är att ge ekonomiskt stöd och att förmedla kontakt mellan organisationer.

På kartan har vi märkt ut de regioner där vi är aktiva och länderna som ingår i dem. För mer information om kvinnors situation och våra samarbetsorganisationers verksamhet i ett specifikt land, klicka på landet på kartan eller i menyn till vänster.

I Kvinna till Kvinnas verksamhet ingår även påverkansarbete (nationellt och internationellt) och uppdragsutbildningar. Vi arbetar även med forskningsutveckling och har inlett samarbeten med enskilda forskare och forskningsinstitut. Genom att komplettera de erfarenheter och den kunskap som redan finns – internt och hos våra samarbetsorganisationer  – med relevanta forskningsresultat, kan Kvinna till Kvinna bli en starkare aktör i den samtida debatten.

Senast uppdaterad: 2016-05-31