Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

När krigshistoria skrivs suddas kvinnors rättigheter ut

När länder hamnar i kris, krig och konflikt halkar det mesta tillbaka i traditionella, invanda mönster. Nationalismen flödar. All inkluderande dialog är som bortblåst och genusperspektivet glöms bort. Kvinnor drabbas på andra sätt än män under ett krig – de ges ofta ansvaret för barn och äldre, de har sämre ekonomiska förutsättningar och färre tillgångar, och kvinnor på flykt löper särskild risk att utsättas för olika typer av våld och övergrepp. Människor i marginaliserade grupper, som de med funktionsnedsättning eller HBTQI-personer, är extra utsatta.

Kvinnor är inte bara offer i konfliktsituationer. De är också aktörer som vill hjälpa sina samhällen och medmänniskor. För att kvinnors rättigheter ska skyddas, på både kort och lång sikt, måste kvinnor finnas representerade på ledande roller och i beslutsfattandet.

Bli månadsgivare du också

 

0miljoner
människor är på flykt, varav hälften är kvinnor.
0procent
av världens parlamentsledamöter är män
0av fem
kvinnor på flykt har upplevt sexuellt våld.

It's a man's world.
Let's change it.

Kvinna till Kvinnas arbete

Gör förändringen möjlig.


Tillsammans med kvinnorättskämpar från våra 150 lokala partnerorganisationer kämpar vi varje dag för kvinnors rättigheter, direkt i krigs- och konfliktdrabbade länder. Vi arbetar för att påverka lagstiftningar, håller i utbildande insatser för att förändra förtryckande attityder och ger stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.

Som månadsgivare stödjer du kampen för kvinnors rättigheter och är med och förändrar världen.

Bli månadsgivare

Dina pengar når fram.

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska PostkodLotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  93 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.