Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Tillsammans ändrar vi spelreglerna för världens kvinnor

Runt om i världen finns det fortfarande lagstiftning som tillåter mäns våld mot kvinnor, förbjuder dem från att arbeta med vad de vill och begränsar deras mänskliga rättigheter till självbestämmande. Om världen ska bli jämställd behöver vi först ändra spelreglerna, påverka lagstiftning och bryta diskriminerande traditioner och attityder. Kvinna till Kvinna har arbetat för att förbättra kvinnors förutsättningar i världen sedan 1993. Vi verkar för varje kvinnas rätt till en egen röst och en trygg framtid. Tillsammans med över 150 partnerorganisationer finns vi på plats i 20 länder för att stoppa våld mot kvinnor och stärka kvinnors inflytande.

Gör förändringen möjlig.


Vi arbetar för att påverka lagstiftningar, håller i utbildande insatser för att förändra förtryckande attityder och ger stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor.

Som månadsgivare stödjer du kampen för kvinnors rättigheter och är med och förändrar världen.

Bli månadsgivare

0
länder har lagstiftning som förbjuder abort.
0
länder har lagmässiga hinder mot kvinnors ekonomiska möjligheter.

Dina pengar når fram.

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet finansieras av företag, organisationer och privatpersoner, bland annat får vi stöd från Sida, Radiohjälpen och Svenska PostkodLotteriet. Kvinna till Kvinnas verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt.  91 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål. Kvinna till Kvinna är även medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder.