Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Mäns våld mot kvinnor under pandemin – globalt perspektiv

Våld mot kvinnor är ett utbrett problem och det är inte nytt. Utbrottet av coronapandemin har dock intensifierat situationen för många våldsutsatta kvinnor.

Rapporterna om våld i nära relationer har ökat drastiskt: i vissa länder har samtal till hjälptelefoner femdubblats. Social isolering, i kombination med faktorer som ekonomisk osäkerhet och ångest, har ökat risken för våld i hemmet betydligt. UNFPA uppskattar att globala samhällsnedstängningar under våren 2020 orsakade 15 000 000 extra fall av genusbaserat våld på bara 3 månader.

Detta uppmärksammades även av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer i de olika regionerna. Organisationen Sawa i Palestina noterade att rapporteringen om våld ökat med 70% under 2020. Dessutom hanterade vår partnerorganisation WPWHDO i Liberia över 100 fall av genusbaserat våld under 2019. I november 2020 var antalet redan uppe i 140 fall.

Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer anpassade sig snabbt till de nya utmaningar som pandemin förde med sig. Många av våra partners pausade några av sina planerade aktiviteter för att bättre kunna möta kvinnors mest akuta behov under pandemin. De erbjöd till exempel chatt-hotlines och bemannade jourtelefoner för att stödja kvinnor och flickor hemma. De erbjöd också rådgivning, psykiskt stöd och juridisk hjälp.

Ekonomiska konsekvenser ökad risk för våld

Utöver risker direkt kopplade till nedstängda samhällen och begränsade möjligheter att lämna hemmet är det också de ekonomiska konsekvenserna av pandemin som leder till ökad risk för våld mot kvinnor. Arbetslöshet, ekonomisk instabilitet och stress kan öka frekvensen och intensiteten av förövares våldsamma beteende.

Kvinnor arbetar i större utsträckning i otrygga, lägre betalda, deltids- och informella anställningar, med liten eller ingen inkomstförsäkring och socialt skydd. Detta gör dem mer sårbara för ekonomisk lågkonjunktur i kristider då det kan få katastrofala konsekvenser för kvinnor i utsatta situationer som inte kan lämna relationen på grund av risken att bli av med sin inkomst.

Coronapandemin har tillspetsat den kris som kvinnor och flickor runt om i världen lever i. Därför är det viktigare än någonsin att öka medvetenheten om våld mot kvinnor i samhället och att jobba aktivt emot det varje dag.

Lär dig mer

Skriv in din e-postadress

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och var först med att ta del av kunskap och nyheter om arbetet för kvinnors rättigheter.

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter
Uppdaterad eller granskad 5 juni 2024
Publicerad 15 november 2021