Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Oline Bull, WORIWA, Liberia 2020

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en utvecklingsagenda som bland annat innehåller de 17 globala målen. Denna agenda beslutades om av stats- och regeringschefer i FN:s generalförsamling år 2015, genom en resolution som kallas ”Att förändra vår värld – Agenda 2030 om hållbar utveckling” . Agendan sägs vara en ambitiös handlingsplan för ”people, planet and prosperity” – för människor, planeten och välstånd. I agendan pratar man därför om tre dimensioner av hållbarhet: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Fred, jämlikhet och jämställdhet är övergripande principer i Agenda 2030. Agendan är både ett uttryck för att binda ihop FN:s olika pelare – utveckling, fredsbevarande och fredsbyggande – och för en vilja hos medlemsstaterna att adressera grundorsakerna till konflikt.

Agenda 2030 har en möjlighet att överbrygga de olika pelarna i FN: s arbete för utveckling, fredsbevarande och fredsbyggande, och samla det internationella samfundet kring arbetet för hållbar fred. Det är också viktigt att agendan är universell och gäller alla länder i världen. Det är inte en agenda för fattiga länder att utvecklas, utan handlar om att alla länder behöver ställa om till en utveckling som är miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar.

 

Kvinna till Kvinna och Agenda 2030

Agenda 2030 pekar också på civilsamhällets nyckelroll för de globala målens genomförande. Kvinna till Kvinna arbetar med att stärka civilsamhället i konfliktdrabbade områden och dess möjligheter att bidra till kvinnors rättigheter och fredligare samhällen. Genom att stärka kvinnorättsorganisationer i konfliktdrabbade områden bidrar vi till exempel till mål 5 om jämställdhet, och till mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Kvinna till Kvinna bidrar till genomförandet av Agenda 2030 även inom flera områden av vårt arbete. Jämställdhet är både ett mål i sig, och ett medel för att uppnå fred och hållbar utveckling. Kvinna till Kvinna förespråkar en global säkerhetspolitik baserad på mänsklig säkerhet och där kvinnors mänskliga rättigheter respekteras. Vårt stöd till kvinnors lokala fredsbyggande syftar till transformativa fredsprocesser med jämställdhet och frihet från våld i centrum.

Genom vårt partnerskap med kvinnorättsorganisationer och stöd till deras arbete med jämställdhet, kvinnors deltagande och hållbar fred bidrar Kvinna till Kvinna till att de flesta av målen för hållbar utveckling uppfylls. I partnerskap med kvinno- och fredsorganisationer i konfliktdrabbade länder engagerar vi oss i att hålla medlemsstater, världsledare och internationella organisationer ansvariga för att uppfylla löftena i Agenda 2030.

Hållbar utveckling i dess tre dimensioner – social, ekonomisk, miljömässig – kan inte kan uppnås utan hållbar fred. Hållbar fred kommer i sin tur inte att uppnås om inte kvinnor inkluderas i fredsarbetet. Kvinnorättsorganisationer har en viktig roll att spela i arbetet med de flesta av de globala målen med tanke på jämställdhet som övergripande princip för agendan.

Läs mer om Kvinna till Kvinnas arbete kopplat till de globala målen

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och var först med att ta del av kunskap och nyheter om arbetet för kvinnors rättigheter.

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter