Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Tolv miljoner till arbetet för kvinnors rättigheter

Kvinna till Kvinna får utökat stöd av Postkodlotteriet. I går fick organisationen ta emot tolv miljoner kronor för det framtida arbetet med kvinnors rättigheter och att stoppa våld mot kvinnor.

Petra Tötterman Andorff, tf generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, och Anna Tjäder, marknadsansvarig, Kvinna till Kvinna.
Petra Tötterman Andorff, tf generalsekreterare, Kvinna till Kvinna, och Anna Tjäder, marknadsansvarig, Kvinna till Kvinna.

– Det här är två miljoner mer än vad vi hade hoppats på och vi är förstås väldigt glada, säger Petra Tötterman Andorff, tf generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

Vad tänker Kvinna till Kvinna göra för pengarna?

– Rent konkret kan det handla om att ordna enkla utbildningar för kvinnor så att de kan försörja sig, eller hålla utbildningar kring barnäktenskap och stödja kvinnor som utsatts för våld, säger Petra Tötterman Andorff.

– Vi vill också se vad vi kan göra för kvinnorna i konfliktens Ukraina. Det talas väldigt lite om att det är minst en miljon internflyktingar där just nu, och många kvinnor har en svår situation.

Kvinna till Kvinna har varit förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2012 och har sammanlagt tagit emot drygt 94 miljoner kronor.

– Sedan 1993 jobbar vi med att stödja kvinnor på några av världens tuffaste platser. Stödet från Postkodlotteriet är helt avgörande för detta. Jag vill tacka alla lottköpare som gör vårt viktiga arbete möjligt! säger Petra Tötterman Andorff.

Din gåva är viktig!

Mer om vårt arbete

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans skapar vi trygga platser längs flyktvägar och ser till att våldsutsatta kvinnor får hjälp. Vi ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer »