Swisha en gåva till 90 18 003

Under tiden som du läser den här texten kommer över 10 flickor att giftas bort.

Barnäktenskap sker över hela världen, i alla kulturer, och får fruktansvärda konsekvenser.

Risken för barnäktenskap ökar vid krig och konflikt, och varje dag tvingas över 30 000 av världens flickor att gifta sig. Det blir 23 per minut och 12 miljoner per år.

Om barnäktenskap

Därför måste vi stoppa barnäktenskap

  • Begränsar flickors beslutsmakt över sina liv
  • Begränsar ofta möjligheten till utbildning, arbete och ekonomisk självständighet
  • Ökar risken för våld i hemmet

Mer om varför barnäktenskap måste stoppas »

På liv och död

  • Graviditetsrelaterade dödsfall är den främsta dödsorsaken för flickor i åldern 15–19 år världen över.
  • Barnäktenskap är ofta kopplat till tidiga och täta graviditeter och födslar, vilket resulterar i en mödrasjuklighet och mödradödlighet som är högre än genomsnittet.
  • Barnadödligheten bland barn till mycket unga mödrar är högre (ibland så mycket som dubbelt så hög) än bland barn till äldre mammor.

Läs mer om mödradödlighet »

Du kan göra skillnad

Visste du att?

0M
av världens kvinnor tvingades gifta sig innan de fyllt 18
0M
flickor kommer tvingas gifta sig under 2019
0ST
flickor tvingas in barnäktenskap varje minut

Frågor?

Varför ska vi stoppa barnäktenskap?

Få svaret på denna och fler frågor i vår Q&A »

 

Akut hjälp

Kvinna till Kvinna arbetar inte med att ge akut assistans till flickor och kvinnor i Sverige eller annan ort som riskerar att tvingas in barnäktenskap.

Misstänker du att någon i din närhet är i riskzonen?

I akuta fall kontakta polisen genom att ringa 112.

Exempel på övriga kontakter är:

Nyheter

Ta ställning

Källor

  • Barnkonventionen
  • UNICEF