Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Frågor och svar

24 april 2019

Frågor och svar om barnäktenskap

 • Varför måste vi avskaffa barnäktenskap?

  Barnäktenskap har många fruktansvärda konsekvenser och nekar flickor rätten att bestämma över sin framtid. Mål 5.3 i FN:s utvecklingsmål (Agenda 2030) framgår att barnäktenskap ska betraktas som en skadlig sedvänja som ska avskaffas. Och i barnkonventionen framgår det att staterna ska vidta alla åtgärder för att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

 • Vem är ett barn?

  Enligt barnkonventionen är alla under 18 år barn.

 • Hur många flickor tvingas in barnäktenskap?

  Enligt UNICEF uppgår siffran till 12 miljoner flickor per år.

 • Ska inte länder få bestämma själva när barn får gifta sig?

  Mänskliga rättigheter ska vara globala. Alla länder, förutom USA, har undertecknat barnkonventionen och har där med sagt att de kommer att följa dess riktlinjer och skydda alla medborgare under 18 år. FN:s kommitté för avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (CEDAW-kommittén) har i allmänna rekommendationer tydliggjort att minimiålder för äktenskap ska vara 18 år och inte bör vara tillåtet förrän personen har uppnått full mognad och rättshandlingsförmåga.

 • Kan barn gifta sig av fri vilja?

  Ordet tvång kan låta hårt, men speglar faktumet att inga personer ska ingå i äktenskap innan 18 års ålder. Barnäktenskap anses  av såväl barnrättskommittén som CEDAW-kommittén vara en form av tvångsäktenskap eftersom en eller båda parter inte har uttryckt sitt fulla, fria och informerade samtycke.

 • Vart sker barnäktenskap?

  Barnäktenskap återfinns i hela världen och alla kulturer. Läs gärna vår artikel ”Var är barnäktenskap tillåtet?”.

I behov av akut hjälp?

Kvinna till Kvinna arbetar inte med att ge akut assistans till flickor och kvinnor som riskerar att tvingas in barnäktenskap i Sverige eller på annan ort.

Misstänker du att någon i din närhet är i riskzonen? I akuta fall, kontakta polisen genom att ringa 112. Eller ring Kvinnofridslinjen på 020–50 50 50.

Exempel på övriga kontakter som kan erbjuda hjälp:

Du kan också kontakta din lokala kvinno- eller tjejjour.

Källor:
Barnombudsmannen

Barnkonventionen