Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Barnäktenskap

Foto: Christopher Herwig

Under tiden som du läser den här texten kommer över 10 flickor att giftas bort.

Barnäktenskap sker över hela världen, i alla kulturer, och får fruktansvärda konsekvenser. Inte minst att flickor förlorar makten över sina egna liv. Risken för barnäktenskap ökar vid krig och konflikt, och varje dag tvingas över 30 000 av världens flickor att gifta sig. Det blir 23 i minuten och 12 miljoner på ett år.

Barnäktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna

Alla barn har rätt till hälsa, utbildning och skydd från alla typer av våld och övergrepp. Barnäktenskap strider mot FN:s barnkonvention och är ett brott mot de mänskliga rättigheterna Konsekvenserna är allvarliga: flickor tas ur skolan, riskerar att bli gravida när de fortfarande är barn och riskerar också att utsättas för våld. Du kan läsa ännu mer om barnäktenskap – ett världshot här.

Källor: FN,  UNICEF

Del av sexuellt våld i krig och konflikt

Risken för barnäktenskap ökar i kontexter där väpnade konflikter och oroligheter råder. Det beror bland annat på  att det är svårt för föräldrar att försörja sina barn. Då kan barnäktenskap ses som enda utvägen för att överleva och få skydd. Under pandemin har vi också sett en ökning av barnäktenskap Det beror framförallt på att så många familjer har förlorat sin försörjning och hamnat i extrem fattigdom under pandemin vilket gör att de inte har råd att försörja sina barn och därför väljer att gifta bort sina döttrar tidigare. Det faktum att skolor har varit stängda under pandemin har också bidragit till ökningen av barnäktenskap. 

Källor: Unicef

Visste du att?

0M
av världens kvinnor tvingades gifta sig innan de fyllt 18
0av 5
flickor i världen är gifta
0M
flickor tvingas in i äktenskap varje år

Nu är barnäktenskap förbjudet på Västbanken

År 2019 beslutade den palestinska myndigheten beslutade 2019 att förbjuda äktenskap för alla under 18 år. En stor seger för landets kvinnorättsorganisationer som kämpat hårt för detta! Läs mer i intervjun med Sama Aweidah, generalsekreterare för Kvinna till Kvinnas partnerorganisation Women’s Studies Centre à

Läs intervjun »