Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

​Skriv på idag för den svenska jämställdheten – mot nationalismen

Idag på internationella kvinnodagen åttonde mars, lanserar Kvinna till Kvinna uppropet #kvinnorsval. Uppropet riktar sig till Sveriges nästa statsminister, med uppmaningen att inte samarbeta med nationalister, eftersom det skulle innebära ett långsiktigt hot mot den svenska jämställdheten.

Uppropet #kvinnorsval går att underteckna mellan åttonde mars och valet den nionde september.
Uppropet #kvinnorsval går att underteckna mellan åttonde mars och valet den nionde september.

– Det drar en våg av nationalism över världen som ifrågasätter kvinnors rättigheter. I Sverige representeras den vågen av Sverigedemokraterna, säger Kvinna till Kvinnas tillförordnade generalsekreterare Petra Tötterman Andorff.

På SD:s politiska agenda står inskränkt aborträtt och höjt vårdnadsbidrag. Dessutom vill partiet återinföra sambeskattningen och inrätta en samvetsklausul för vårdpersonal som vägrar utföra aborter. Kvinna till Kvinna menar att allt detta är åtgärder som begränsar kvinnors möjligheter i samhället och deras rätt till den egna kroppen.

–  De flesta vet hur SD ställer sig till invandring, men inte lika många känner till att SD har en kvinnofientlig familjepolitik där de menar att kvinnor och män ska ha olika roller utifrån biologiska skillnader, säger Petra Tötterman Andorff.

Med uppropet #kvinnorsval vill Kvinna till Kvinna sätta ljus på nationalismens motvilja mot feminism och kvinnors rättigheter. Kvinna till Kvinna har lång erfarenhet av att arbeta i länder där nationalistiska rörelser bidragit till etnisk diskriminering, homofobi och öppen fientlighet mot kvinnor som avviker från normen. En framtida svensk regering som inleder ett samarbete med Sverigedemokraterna riskerar att bidra till en försämring för kvinnor i Sverige överlag.

–  Alla som vill försvara den svenska jämställdheten ska skriva på vårt upprop, säger Petra Tötterman Andorff.

Uppropet #kvinnorsval går att underteckna mellan åttonde mars och nionde september 2018. Efter valet 2018 kommer Kvinna till Kvinna att lämna över uppropet till den tillträdande statsministern.

Skriv under idag!

Skriv under här: kvinnatillkvinna.se/kvinnorsval/

För mer info kontakta Anna-Carin Hall, pressansvarig anna-carin.hall@kvinnatillkvinna.se 0733-609125