Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Sveriges nya handlingsplan för Kvinnor, Fred och Säkerhet: en analys av civilsamhället

År 2006 var Sverige bland de första länderna i världen att anta en nationell handlingsplan för implementeringen av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 och efterföljande resolutioner. I slutet av 2023 antogs den senaste planen, den fjärde i ordningen.

Denna analys gör en jämförelse av nuvarande och tidigare handlingsplaner, och ger rekommendationer för att stärka genomförandet framåt. Den är framtagen av Kvinna till Kvinna, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) och Operation 1325, som alla ingår i Arbetsgruppen för den nationella handlingsplanen.

Ladda ner analysen (pdf) »