Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Gender, women’s rights, environment and climate change in Rwanda

Under de senaste åren har Rwanda ökat sina ansträngningar för att övervaka, motverka eller hantera effekterna av klimatförändringar och orsaker till miljöförstöring. Men trots ett brett utbud av program och strategier som genomförts, rankas landet bland dem som är mest sårbara för klimatförändringar.

Kvinnors liv påverkas unikt av klimatförändringar och miljöförstöring: naturkatastrofer och allvarliga säsongsvariationer som översvämningar, erosioner och torka förvärrar underliggande ojämlikhet mellan könen, ökar förekomsten av sexuellt könsbaserat våld och ökar socioekonomiska sårbarheter för kvinnor och flickor.

Denna rapport ger en analys av skärningspunkten mellan kön, kvinnors rättigheter, miljön och klimatförändringar i den rwandiska kontexten. Den innehåller slutsatser och rekommendationer om hur man kan ta itu med klimatförändringens unika inverkan på kvinnors och flickors liv i Rwanda, och hur organisationer kan vara miljömässigt hållbara i sin verksamhet.

Ladda ner hela rapporten på engelska (pdf) »

Fler publikationer