Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinnas strategi för 2023–2028

En fredlig och rättvis värld för alla. Det är vad Kvinna till Kvinna vill uppnå. Tillsammans med våra partnerorganisationer runt om i världen stärker vi kvinnor, både i sina egna liv och i samhället, utan att lägga vikt vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet.

Vi har arbetat för kvinnors rättigheter i områden drabbade av krig och konflikt i snart 30 år. Under den kommande strategiperioden kommer vi att förstärka vår egen röst och våra partnerorganisationers, för tillsammans har vi kraften att bli hörda. Vi måste arbeta tillsammans för att skydda och främja kvinnors rättigheter och feministisk fred. 

Under 2023–2028 kommer vi att: 

  • Fortsätta vårt arbete för ett jämlikt och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla fredsprocesser.
  • Hitta nya sätt att stötta feministiska rörelser och kvinnorättsförsvarare utöver det vi gör i dag.
  • Bredda våra partnerskap till att inkludera fler förändringsaktörer.
  • Belysa vikten av ekonomiska rättigheter och rättvisa, och sexuell och reproduktiv hälsa i vår organisationsteori. 
  • Diversifiera vår institutionella insamling och investera mycket i vår privata insamling. 
  • Fortsätta utmana oss själva och våra partners i att hitta metoder för att arbeta med intersektionella förhållningssätt till feminism och antirasism. 

Ladda ner den globala strategin ”A push for lasting peace” på engelska (pdf) »