Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Polis hetsar huliganer mot kvinnorättsförsvarare

En polis uppmanade fotbollshuliganer att gå samman och ge sig på kvinnor som jobbar för fred i Serbien. Först nu, två år efter han postade hoten på sin Facebook-sida ställs han inför rätta. Kvinnorättsförsvarare i landet kräver att den serbiska staten bättre står upp för dem som jobbar för kvinnors rättigheter.

Att stå upp för kvinnors rättigheter blir allt farligare i Serbien. Foto: Women in Black/Biljana Rakocevic
Att stå upp för kvinnors rättigheter blir allt farligare i Serbien. Foto: Women in Black/Biljana Rakocevic

Mannen, som nu står inför rätta, jobbade vid tidpunkten för hoten med anti-terrorism inom polisväsendet i Serbien. Han ansåg att en fredsmanifestation som Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationen Women in Black arrangerade var “anti-serbisk”, och skrev på sin Facebook-sida att huliganer borde gå samman och attackera kvinnorättsförsvarare, snarare än att slåss mot varandra.

Ständig rädsla

Polismannens uppmaning har inneburit en katastrof för Women in Black. Organisationen har sedan starten 1993 varit utsatt för en strid ström av hot och attacker, men aldrig i så stor omfattning som nu.

– De senaste två åren har varit väldigt svåra för oss. Vi har varit tvungna att lägga så mycket fokus på säkerhetsåtgärder att organisationen idag är utmattad, Stasa Zajovic, en av grundarna till Women in Black i Belgrad.

Stasa Zajovic berättar att många lämnat organisationen, såväl personal som medlemmar, eftersom hoten mot dem och deras närstående är så överhängande.

Myndigheterna måste agera snabbare

Det har tagit de serbiska myndigheterna två år att ställa polismannen inför rätta. Risk finns att målet försenas ytterligare, till dess preskriptionstiden löper ut, eller att mannen kommer att frikännas.

– Nu är det viktigt att det sätts press på myndigheterna. Den serbiska staten måste agera snabbare och ta brott mot människorättsförsvarare på allvar. Det budskap som staten sänder ut, genom att inte ta tag i det här fallet, är att det inte är så viktigt. Och staten måste göra klart att sådana här hot och attacker är oacceptabla och straffbara, säger Milica Mirazic, programhandläggare på Kvinna till Kvinnas kontor i Belgrad.

Hot och attacker ökar

Fallet med polismannen är bara ett exempel av många som visar att situationen för  kvinnorättsförsvarare i Serbien är svår.

– De senaste åren har hot och attacker kommit allt tätare. Personer som jobbar för kvinnors rättigheter i Serbien hängs bland annat ut i media, och de utsätts för fysiska angrepp när de arrangerar offentliga aktiviteter. Övergreppen begås av högerextremister, nationalistiska grupper och regeringen, säger Aleksandra Nestorov på Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Autonomous Women’s Centre.

För att uppmärksamma den negativa utvecklingen har Autonomous Women’s Centre sammanställt en rapport som lyfter exempel på en rad attacker och övergrepp de senaste två åren. Rapporten har skickats till en rad aktörer inom det internationella samfundet.

– Vi kräver att den serbiska regeringen åtalar och straffar dem som attackerar människorättsförsvarare. Och vi kräver att staten garanterar säkerheten för de som jobbar för mänskliga rättigheter, säger Aleksandra Nestorov.

 Ida Svedlund

Fler artiklar