Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Nationalismen är feminismens fiende

Extrem nationalism och högerextremism slår alltid mot feminism och kvinnors rättigheter. Och leder till våld, etnisk diskriminering, homofobi och fientlighet mot kvinnor. Kvinnorättsförsvarare möter tyvärr ökat motstånd i världen. De som kämpar mot mäns våld mot kvinnor eller för kvinnors rätt till sin egen kropp, hbtqi-rättigheter eller fria och säkra aborter måste vara modiga och starka. För risken är stor att de kommer att utsättas för hatkampanjer, hot och våld.

Nationalistiska regimer svartmålar kvinno- och hbtqi-organisationer och begränsar deras möjligheter att organisera sig fritt. En kvinnorättsförsvarare från Armenien berättar: ”Vi är många aktivister som har hängts ut med namn, bild och personlig information. Vi beskrivs som farliga för nationen. Som utländska spioner som krossar familjer, förmår kvinnor att ta ut skilsmässa och ungdomar att bli homosexuella.”

Vi stöttar de som står upp mot nationalismen

Enligt nationalismens idéer är kvinnans roll först och främst att föda nationens barn och stötta mannen som nationens försvarare. Familjen är nationens minsta byggsten och i familjen ska kvinnan vara navet. Det är en föreställningsvärld där könsrollerna är stereotypa, skilsmässa är tabu och hbtqi-personer inte får bilda familj.

Vi vet att jämställdhet förebygger våld och konflikter.  Tillsammans stöttar vi de människor och organisationer som står upp mot nationalism. Som tar ställning för kvinnors rättigheter och allas lika värde. Detta mod behövs mer än någonsin i de konfliktdrabbade regioner där vi arbetar – i Balkan, Mellanöstern, Afrika och Södra Kaukasus.

Nationalismen hotar feminismen även i Sverige

Även i Sverige tar vi ställning mot nationalismens idéer.  Här är retoriken mer sofistikerad. Här påstår sig nationalistiska rörelser vara kvinnors och hbtqi-personers försvarare. Mäns våld mot kvinnor utmålas som ett problem bara i ”andra kulturer” och inte i den svenska. Genusbaserat våld är ett problem i alla samhällen och vi motsäger oss att det används som ursäkt för att för att peka ut och sprida hat mot muslimer eller andra etniska och religiösa grupper.

Nationalistisk propaganda får aldrig bli vardag

Samtidigt hatar och hotar nationalisterna samtidens feminister. De motarbetar systematiskt de som bryter mot normer om hur kvinnor och män ska vara. Det betyder att de mänskliga rättigheterna är hotade, även i vårt land. Nationalister i Sverige vill exempelvis begränsa aborträtten, begränsa transpersoners rättigheter och är emot att samkönade par får adoptera barn. Nationalister och högerextremister sprider sin propaganda på nätet, på gatorna och i Sveriges riksdag. Och vi tänker aldrig vänja oss vid det.

Historien har visat att det kan gå fort när högerextremister förskjuter debatten och gör nationalismen accepterad. Tillsammans blir vi en motkraft när vi tar ställning för feminismen och alla människors lika värde!

Lästips!

Nationalism, extremism och traditionella värderingar skapar en giftcocktail som krymper möjligheten att arbeta för kvinnors rättigheter. Vår rapport ”Suffocating the Movement – Shrinking space for women’s rights” visar hur jämställdheten och demokratin är i fara.

Tillsammans står vi upp för kvinnors rättigheter

Starka bakåtsträvande krafter i Sverige och i vår omvärld vill att kvinnor ska tillbaka i traditionella roller, och vill begränsa kvinnors rätt till sin egen kropp. Vi har sett det hända runt om i världen, och det kan hända här. Nationalismen är på frammarsch även i Sverige.

Läs mer om hur nationalismen hotar kvinnors rättigheter »

Läs mer om #kvinnorsval »

Lästips!

I rapporten ”Folk, familj och fosterland – Nationalismens konsekvenser för jämställdhet” granskar vi tillsammans med Expo hur nationalismen i Europa påverkar kvinnors mänskliga rättigheter.

Ladda ner rapporten ”Folk, familj och fosterland” här » 

Läs mer:

Din gåva är viktig!