Swisha en gåva till 90 18 003 Swish
Kvinna till Kvinnas styrelse. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna-Carin Hall

Styrelsens ledamöter

Här hittar du mer information om styrelsens ledamöter.

Ordförande

Devrim Mavi
Född 1970, bor i Stockholm.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Kanslichef på Funktionsrätt Sverige

Tidigare yrkeserfarenhet
Journalist, ledarskribent och chefredaktör

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete b) fredspolitiskt arbete c) biståndsarbete
Varit aktiv i feministiska och antirasistiska sammanhang sedan 15 år främst genom att bevaka frågor som berör frågor om jämställdhet och antirasism. Var Feministiskt Initiativs talesperson 2005–2006.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Förenings- och styrelseerfarenhet. Lång erfarenhet från att jobba med media.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Kvinna till Kvinna är en av de viktigaste organisationerna när det kommer till internationell kvinnosolidaritet. Kvinna till Kvinnas arbete blir allt viktigare med tanke på att samarbetsorganisationerna finns på platser där krig och konflikter har trappats upp avsevärt på kort tid. Och vi har sett och ser hur kvinnor och barn drabbas hårdast i dessa konflikter. Erfarenheter visar också att kvinnors aktörskap är avgörande vid förhandlingar för jämställdhet och hållbar fred.

Vice ordförande

Malin Almroth
Född 1990, bor i Göteborg.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Samordnare på Brottsofferjouren Storgöteborg.

Tidigare yrkeserfarenhet
Utbildare på Stiftelsen Expo. Studerat mänskliga rättigheter och statsvetenskap.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Är och alltid varit engagerad och aktiv för att förbättra villkoren för kvinnor och vår gemensamma organisering i olika sammanhang, allt ifrån demonstrationer till stödarbete för våldsutsatta kvinnor. Som aktivist för ett jämlikt samhälle där nationalism är ett hot mot våra grundläggande rättigheter och demokrati, har jag erfarenheter av att utbilda om nationalismens konsekvenser, hur mäns våld påverkar kvinnors organisering och hur vi kan engagera fler – mot nationalism och för kvinnors rättigheter.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Som feministisk organisation är Kvinna till Kvinna tillsammans med partnerorganisationer världen över en motståndskraft mot det patriarkala våldet och nationalismens framgångar. Jag vill vara en del av det motståndet och kämpa sida vid sida med andra kvinnorättsförsvarare.

Sekreterare

Kajsa Wejryd
Född 1950, bor i Uppsala.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Pensionär

Tidigare yrkeserfarenhet
Mellanstadielärare, speciallärare, rektor, förvaltningschef samt revisionskonsult.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Medlem i det socialdemokratiska arbetarepartiet, men har inte deltagit i partiets kvinnoarbete. Hennes kyrkliga engagemang har alltid haft ett freds- och jämställdhetsperspektiv

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Jag har under många år varit aktiv det kyrkliga kvinnoarbetet. Jag var bland annat ordförande i den nya organisationen Kvinnor i Svenska kyrkan under åren 1995–2003. Där har vi engagerat oss mycket för jämställdhetsfrågor och internationellt arbete.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag anser att Kvinna till Kvinna har ett viktigt och intressant fokus, eftersom kvinnors engagemang såväl här hos oss som i mottagarländerna ställer krav på rättvisa, solidaritet och effektivitet. Vårt arbete ger förutsättningar för en fortsatt utveckling med många ringar på vattnet.

Ledamöter

Maria Appelblom
Född 1960, bor i Stockholm.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Polisintendent med ansvar att utveckla polisens ledningsutbildningar inom krisberedskap och operativ ledning.

Tidigare yrkeserfarenhet
Ett flertal chefsbefattningar på strategisk nivå inom Polisen. Under 2014-17 chef för FNs ständiga poliskapacitet. Varit projektledare för flera internationella utvecklingsprojekt inom Polisen.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Grundat och byggt upp den internationella organisationen Nordic-Baltic Network of Policewomen. Varit ordförande i Stockholms FN-förening och ordförande i Stockholms läns FN-distrikt. Ett flertal uppdrag för den svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen, bland annat inom ramen för ett rättskedjeprojekt i Ryssland och en förstudie i Uganda.

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Tidigare polisiär expert rörande frågor om människohandel, särskilt handel med kvinnor för sexuella ändamål, i ett internationellt perspektiv. Mångårig erfarenhet av olika styrelseuppdrag i ideella föreningar med flera. Goda kunskaper om ledning och organisationsstyrning, ekonomistyrning, arbetsrätt med mera.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Ett starkt engagemang för Kvinna till Kvinnas sakfrågor, samt egna kunskaper att bidra med i såväl dessa som vad gäller ledning och styrning.

––––––––––––––––––––

Lars Jalmert
Född 1944, bor i Täby.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet.

Tidigare yrkeserfarenhet
Arbetat vid Stockholms universitet med framförallt jämställdhets- och genusfrågor med visst fokus på maskulinitetsnormer. Varit ordförande i SU:s jämställdhetskommitté. Haft många utredningsuppdrag, exempelvis varit expert i åtta statliga utredningar, bland annat i Statliga mansgruppen och i Nationellt råd för kvinnofrid. Har också varit flitigt förekommande i den mediala debatten.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Sedan 1970-talet arbetat med jämställdhetsfrågor i många olika sammanhang. Har haft uppdrag som mentor åt ett antal personer i Sydostasien under ledning av International Centre for Local Development. Författat ett antal verk i internationella sammanhang, exempelvis ”Ending gender based violence” tillsammans med sex andra maskulinitetsforskare (finns att ladda ned från SIDAs hemsida). 

Övrig kompetens av vikt för styrelseuppdraget
Varit styrelseledamot i flera ideella, feministiska organisationer till exempel Fredrika Bremer-förbundet.

Har tidigare i olika omgångar varit såväl ordförande som vice ordförande i Riksförbundet BRIS. Ordförande i ett antal kommittéer i högskolevärlden, exempelvis Högskoleverkets jämställdhetsråd.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Eftersom jag vet att Kvinna till Kvinna gör ett utmärkt arbete vill jag försöka bidra till detta med mina erfarenheter. Min kunskap om mäns våld mot kvinnor passar väl in i Kvinna till Kvinnas arbete. I styrelsearbetet får jag också en mycket god inblick i Kvinna till Kvinnas internationella arbete.Kanske kan mitt stora nätverk också vara användbart i styrelsearbetet.

––––––––––––––––––––

Johanna Mannergren
Född 1966, bor i Stockholm.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Fredsforskare på Utrikespolitiska institutet

Tidigare yrkeserfarenhet
Journalist

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Min forskning handlar om återuppbyggnad efter krig och konflikt och jag intresserar mig särskilt för kvinnors erfarenheter. Andra relevanta uppdrag som jag har haft: fredsövervakare i Sydafrika, valövervakare i Bosnien-Hercegovina, och redaktör på Sidas tidning Omvärlden. Jag är också en av författarna till Kvinna till Kvinnas rapport Equal power, Lasting peace.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag har träffat många av Kvinna till Kvinnas samarbetspartner på olika håll i världen. Stödet från Kvinna till Kvinna är ofta helt avgörande och att sitta i styrelsen är ett sätt att bidra till att detta viktiga arbete kan fortsätta. Som forskare hoppas jag kunna bygga broar mellan akademiker och praktiker.

––––––––––––––––––––

Lena Backhausen
Född 1943, bor i Kungsbacka.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Är idag heltidspensionär med enstaka mentorsuppdrag.

Tidigare yrkeserfarenhet
Legitimerad psykolog. Har arbetat som HR/personalchef inom främst tillverkningsindustrin och inom IT företag. Eget företag med tyngdpunkt på organisation/verksamhetsutveckling, ledarskap och personlig utveckling.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Har under många år varit och är engagerad i IKFF ,Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, och suttit i styrelsen på lokal och nationell nivå.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag vill inom Kvinna till Kvinna arbeta för kvinnors organisering på egna villkor och kvinnors medverkan i att bygga civila samhällen och hållbar fred.

Ersättare

Tsehainesh Tekleab
Född 1970, bor i Enskede.

Nuvarande sysselsättning
Miljöstrateg, Arbetsförmedlingens huvudkontor. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter: driva och forma myndighetens strategiska miljöarbete. Upprätta styrande dokument, kommunicera mål och resultat samt följa upp målluppfyllnad.

Tidigare yrkeserfarenhet
Arbetsförmedlare med fokus på nyanländas etablering, utredare och verksamhetssamordnare. Därmed har jag lång erfarenhet av utrednings- och analysarbete, verksamhetsplanering samt av ledning och styrning.

Erfarenhet av kvinnopolitiskt arbete, fredspolitiskt arbete och biståndsarbete
Av erfarenhet vet jag vad krig för med sig för konsekvenser. Inte sällan drabbar det kvinnor och barn hårdast. Därför intresserade jag mig tidig i ungdomsåren för mänskliga rättigheter samt samhälls- och utvecklingsfrågor, vilket påverkat mitt yrkesval. Har arbetat på volontärsbasis för Röda korset, eritreanska ungdomsföreningen och har varit styrelseledamot för Rädda Barnens lokalförening i Farsta.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Jag är mäkta stolt över att vara styrelsemedlem för en av världens främsta kvinnorättsorganisationer. Min ambition är att bidra till att bredda organisationens strategiska arbete med  FN:s Globala hållbarhetsmål. Dessutom vill jag bidra med sakkunskap i arbetsmarknadsfrågor och mänskliga rättigheter.

–––––––––––––––––––– 

Carina Andersson
Född 1963, bor i Huddinge.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Enhetschef Mellanöstern, Nordafrika (MENA) och Europa vid Svenska Röda Korset.

Tidigare yrkeserfarenhet
Jag har jobbat med bistånds- och utvecklingsfrågor i många år, både i Sverige och utomlands, främst i Afrika. Innan jag började på Röda Korset jobbade jag på We Effect där även Vi-skogen ingår. Jag har haft olika roller genom åren; handläggare, landsamordnare, programansvarig, teamledare, regionchef och HR-chef.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Jag har mångårig erfarenhet av biståndsarbete; främst i östra och södra Afrika, och med fokus på den kooperativa sektorn. Inom ramen för all verksamhet har kvinno- och fredspolitik varit viktiga komponenter – på olika sätt och beroende på sammanhanget – för att kunna bedriva ett meningsfullt utvecklingsarbete. Jag har särskilt jobbat med att integrera jämställdhet och att ge särskilt stöd till aktiviteter som stärker kvinnors deltagande i beslutsfattande.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Kvinna till Kvinna är en mycket relevant och spännande organisation. Viktiga frågor och ett stort engagemang. Jag ser verkligen fram emot de kommande åren styrelsearbete och jag hoppas att kunna bidra med mitt kunnande och mina erfarenheter och samtidigt lära mig och inspireras.

––––––––––––––––––––

Lisen Bergquist
Född 1987 , bor i Stockholm.

Nuvarande yrke/sysselsättning
Verksamhetsledare för World Anti-Bullying Forum på Friends

Tidigare yrkeserfarenhet
Jag är jurist med fokus på mänskliga rättigheter och folkrätt. Tidigare projektledare på flera ideella organisationer, forskningssamordnare på Utrikespolitiska institutet samt rådgivare på Albright Stonebridge Group.

Erfarenhet av a) kvinnopolitiskt arbete, b) fredspolitiskt arbete, c) biståndsarbete
Jag var Kvinna till Kvinnas första praktikant och har därefter haft två anställningar hos Kvinna till Kvinna, då jag arbetat dels med volontärerna, dels med partnerorganisationer från DR Kongo. Jag har tidigare varit vice ordförande för HOPP Stockholm, där personer som blivit utsatta för sexuella övergrepp och sexuellt våld kan få stöd. Jag har forskat på rättsstatsuppbyggnad och bistånd öronmärkt för detta.

Därför vill jag sitta i Kvinna till Kvinnas styrelse:
– Kvinna till Kvinna befinner sig i skärningspunkten mellan bistånd och säkerhetspolitik, två områden som idag inte går att separera men ändå ser vi hur det går en tydlig gräns emellan. Kvinna till Kvinna är därför en stark aktör med ett viktigt arbete, som jag vill vara en del av.

Om Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna jobbar för kvinnors rättigheter i 20 länder, och stödjer över 100 kvinnorättsorganisationer runtom i världen. Tillsammans stoppar vi sexuella övergrepp i skolor, skapar trygga platser längs flyktvägar och ger kvinnor förutsättningar att ta makten över sina egna liv.

Läs mer om Kvinna till Kvinna »