Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinnors rättigheter på agendan

Jämställdhet är ett av målen med Agenda 2030, som antagits av världens alla länder. ”Agenda 2030 är definitivt ett stort steg framåt i arbetet för kvinnors rättigheter”, säger Disa Kammars Larsson på Kvinna till Kvinna.

Jämställdhet och fredliga samhällen är två av målen i Agenda 2030, som Kvinna till Kvinnas Anna-Carin Hall och Karolina Sturén gärna lyfter fram. Foto: Linn Hultqvist
Jämställdhet och fredliga samhällen är två av målen i Agenda 2030, som Kvinna till Kvinnas Anna-Carin Hall och Karolina Sturén gärna lyfter fram. Foto: Linn Hultqvist

– Agenda 2030 är en överenskommelse som berör oss alla, oavsett var i världen du bor, säger Disa Kammars Larsson, som jobbar som rådgivare för policy och påverkan på Kvinna till Kvinna.

Agenda 2030 antogs 2015 och pekar på de förändringar som måste göras för att skapa en jämställd och hållbar värld utan fattigdom. Disa Kammars Larsson beskriver Agenda 2030 som ett rättighetsdokument.

– För alla som jobbar för kvinnors rättigheter världen över är Agenda 2030 ett erkännande, den visar att det vi alltid jobbat för är viktigt för global utveckling.

Jämställdhet är en övergripande princip i hela agendan, och ses både som ett mål i sig, och som en förutsättning för att nå alla andra mål.

– Kvinnors rätt att äga mark, ärva och delta politiskt slås fast i delmålen. Sådana reformer ger effekter för hela samhällets utveckling, det har vi sett i många länder. Den här överenskommelsen gör att världens ledare får ögonen på sig vad gäller att genomföra de reformer som behövs för att uppnå jämställdhet, eftersom alla måste leverera resultat.

Ett unikt FN-dokument

Processen med att ta fram Agenda 2030 beskrivs som en av de mest inkluderande hittills, såväl stater som organisationer inom det civila samhället, som Kvinna till Kvinna, har haft inflytande.

– Agenda 2030 lyfter det som vi alltid jobbat för: kvinnors rättigheter och säkerhet. Vi och våra samarbetsorganisationer har bidragit till innehållet genom vår kunskap och erfarenhet av arbete för, och tillsammans med, kvinnor i konfliktdrabbade områden, säger Disa Kammars Larsson.

Vilka är de viktigaste målen för Kvinna till Kvinna?

– Mål 5 och 16 är de två mål i Agenda 2030 som är mest relevanta för vårt arbete. Mål 5 handlar om att uppnå jämställdhet. Där finns bland annat delmålet att ”avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt”. Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen, med frihet från rädsla och våld, säger Disa Kammars Larsson.

Vad betyder Agenda 2030 för de kvinnorättsorganisationer som Kvinna till Kvinna samarbetar med i konfliktdrabbade områden?

– Agenda 2030 backar upp de krav de driver för fred och kvinnors rättigheter. Ett av målen i agendan är att stater ska förebygga våld och krig i ett tidigt stadium, och minska vapenflöden, vilket många av våra samarbetsorganisationer redan jobbar hårt för, säger Disa Kammars Larsson.

Ida Svedlund