Swisha en gåva till 90 18 003

Hbtqi

Hbtqi-rättigheter

Mänskliga rättigheter ska gälla alla människor oavsett nationalitet, ort, etnisk bakgrund, hudfärg, religion, språk eller annan status som ålder, funktionsvariation, hälsostatus, sexuell läggning eller könsidentitet.

Hbtqi-personer har precis samma rättigheter som andra personer, men blir fortfarande diskriminerade och hotade. FN:s råd för mänskliga rättigheter har antagit flera nya resolutioner under de senaste  åren 2011, 2014 och 2016 för att utöka skyddet för hbtqi-personer. Trots detta är hbtqi-personer kriminaliserade i bland annat Irak, Liberia och Tunisien.

Hbtqi-rättigheter i EU och Europa

Det råder stora skillnader inom EU och Europa, där länder som Polen och Ungern är starka motståndare till hbtqi-personers rättigheter. I Polen har flera kommuner implementerat ”hbtqi-fria” zoner och i Ungern har genusvetenskap stoppats på universiteten i landet.

I mars 2021 utropades hela EU som en ”hbtqi-frihetzon”. Det är en symbolisk handling som inte får några omedelbara konkreta konsekvenser. Den är snarare till för att markera mot den ökade homofobin i vissa EU-länder.

Vad betyder hbtqi?

Hbtqi är ett samlingsnamn och en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexperson. Det är alltså ett paraplybegrepp som omfattar både sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och biologisk sexvariation.

Viktiga årtal i Sverige

1944 samkönade sexuella relationer avkriminaliseras.
1979 homosexualitet klassas inte som en sjukdomsdiagnos.
2003 sambolagen omfattar både samkönade och olikkönade samboförhållanden.
2005 sexuell läggning och kön blir skäl för att söka asyl i Sverige.
2009 diskrimineringslagen träder i kraft. Den ersätter tidigare lagar om förbud mot diskriminering och omfattar fler diskrimineringsgrunder och samhällsområden än innan.
2009 äktenskapsbalken och andra författningar gör äktenskap i Sverige könsneutralt.
2013 sterilisering av transpersoner vid ändrad könstillhörighet avskaffas.
2018 transpersoners rättigheter utvidgas och förtydligas i svensk lag.

Hbtqi-personer extra utsatta i konflikt eller katastrof

Hbtqi-personer är en utsatt grupp när det råder fred. Vid konflikt eller katastrof ökar utsattheten drastiskt vilket gör att de upplever en högre nivå av våld och exkludering.

Utsattheten ökar främst på grund av att:

  • Laglösheten ökar i konflikter och katastrofer och det finns oftast inget rättssystem som kan skydda hbtqi-personer mot attacker och hatbrott.
  • Humanitär rätt har ett litet fokus på utsattheten som drabbar hbtqi-personer.
  • I konfliktsituationer tenderar dessutom traditionella könsroller att förstärkas. I den krigspropaganda och ökade nationalism som tenderar att spridas i samhällen inför och under konflikter framställs män ofta som hypermaskulina krigare som ska skydda nationen, vilket gör att personer som uppfattas som queer utsätts för extra mycket hat och hot.