Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konfliktdrabbade områden. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och för fred.