Kvinna till Kvinna stärker kvinnor i krig och konflikter för att kvinnors makt och inflytande ska öka. Vi samarbetar med kvinnoorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter och för fred.