Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Vanliga kvinnors röster måste höras i fredsförhandlingar”

Jessica Poh-Janrell, påverkansrådgivare på Kvinna till Kvinna, är ny medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor. Nätverket, som bildades 2015, arbetar för att stärka kvinnors roll och aktiva deltagande i fredsprocesser.

Jessica Poh-Janrell, Kvinna till Kvinna, ny medlem i medlingsnätverket för kvinnor:
Jessica Poh-Janrell, Kvinna till Kvinna, ny medlem i medlingsnätverket för kvinnor:

Medlemmarna i det svenska medlingsnätverket för kvinnor väljs in i samråd mellan Utrikesdepartementet och Folke Bernadotteakademien som också har i uppdrag att samordna nätverket.

– Nätverket har hittills bestått av ett antal toppdiplomater, men nu har regeringen beslutat att inkludera sju nya medlemmar från civilsamhället och akademien, vilket är välkommet, säger Jessica Poh-Janrell.

Medlingsnätverket ska hjälpa till att förebygga och lösa konflikter och se till att kvinnors perspektiv och behov kommer med när fred ska byggas efter konflikter. Det kan ske genom att ge direkt stöd till fredsförhandlingar eller se till att kvinnor får ett reellt inflytande på annat sätt.

– Trots att det är mer än 20 år sedan som FN slog fast att kvinnor ska involveras i allt arbete kring fred och säkerhet, så är kvinnor fortfarande gravt underrepresenterade i alla fredsförhandlingar, säger Jessica Poh-Janrell.

Medlingsnätverket för kvinnor är ett verktyg för Sveriges feministiska utrikespolitik. Hittills har medlemmarna hållit möten med FN och EU, fungerat som mentorer inom dialog och medling och stöttat andra medlingsnätverk för kvinnor, regionalt och globalt.

– En avsikt med nätverket är att visa att det absolut inte finns någon brist på kvinnor med den här kompetensen, säger Jessica Poh-Janrell.

Vad hoppas du av din medverkan i nätverket?

– Jag hoppas kunna få med fler lokala representanter i fredsförhandlingar för att jag vill att vanliga kvinnors röster ska höras i fredsbyggandet. Om jag på något sätt kan bidra till detta så känner jag att jag har gjort en insats.

Varför är det viktigt?

– Det går inte att bygga verklig fred om du inte har med den lokala befolkningen och de lokala kvinnorna. Problemen som kvinnor upplever i sin vardag till följd av en konflikt måste tas på allvar, säger Jessica Poh-Janrell.

Medlarnätverket för kvinnor har efter utvidgningen 21 medlemmar. Även två andra tidigare medarbetare på Kvinna till Kvinna – Ola Saleh och Lotta Sjöström Becker – har valts in i nätverket.