Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Succéutbildning för jämställt fredsarbete

– Jag är alltid rädd för militärer. Men de som är här är villiga att ha en dialog, så det är jag också, säger Fátima Muriel. Hon är en av de kvinnorättsförsvarare, myndighetspersoner respektive befäl som samlats i Villavicencio, Colombia, för att delta i utbildningen för ett jämställt fredsarbete.

Vad innebär resolution 1325 för dig? Utbildningsdeltagarna skriver svaren på frågan som förslag till twitter-inlägg. ”Makten att bestämma!”, ”Makten att påverka!” Foto: Kvinna till Kvinna/Agnes Berge
Vad innebär resolution 1325 för dig? Utbildningsdeltagarna skriver svaren på frågan som förslag till twitter-inlägg. ”Makten att bestämma!”, ”Makten att påverka!” Foto: Kvinna till Kvinna/Agnes Berge

Under flera år har Indevelop och Kvinna till Kvinna samlat politiska beslutsfattare, tjänstemän på myndigheter, militärer och aktivister från länder som SydSudan, Georgien, Demokratiska Republiken Kongo, Palestina, Colombia och Irak i en utbildning kring det som kallas kvinnor, fred och säkerhets-agendan.

Den bygger på FN:s resolution 1325, som slår fast att kvinnor ska delta på lika villkor som män i allt fredsarbete – förebyggande liksom i förhandlingar och i återuppbyggnad av samhällen som varit drabbade av krig. Främst för att halva befolkningens erfarenheter och behov annars utesluts, vilket gör det mycket svårare för fredsavtalen att hålla.

För första gången på spanska

Tidigare har en stor del av utbildningen hållits i Sverige, men nu har den för första gången flyttats ut – till Colombia. Fokus är den pågående fredsprocessen mellan regeringen och FARC-gerillan.

– Det är svenska ambassaden i Colombia som varit pådrivande. De har sett att utbildningen gett goda resultat, inte minst genom att kvinnorättsorganisationer och de statliga  instanser som är inblandade i fredsarbetet har kommit mycket närmare varandra. Samtidigt är det många viktiga personer som inte kunnat vara med på tidigare kurser eftersom alla deltagare måste kunna engelska. Nu kör vi på spanska och då har både fler äldre och personer som kommer från de mest konfliktdrabbade regionerna i landet kunnat delta, förklarar Maria Ristinmaa, projektledare på Kvinna till Kvinna.

De framgångar som ambassaden sett är till exempel att fler kvinnor anställts på den statliga myndighet som ansvarar för fredsförhandlingarna, efter att tjänstemän därifrån gått utbildningen. Dessutom har frågor som rör kvinnors rättigheter och rättvisa för dem som utsatts för övergrepp skrivits in i förhandlingsdokumenten och kvinnoorganisationer har bjudits in att lämna sina idéer och synpunkter till förhandlingsdelegationerna.

”Utbildningen gör oss starkare”

Fátima Muriel är ordförande för Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo, en paraplyorganisation för 30 olika organisationer som arbetar för fred och för kvinnors rättigheter i den sydliga regionen Putumayo – ett område som varit hårt drabbat både av den väpnade konflikten och av en utbredd drogodling.

– Vi arbetar redan med resolution 1325 som ett verktyg för att påverka våra lokala politiker. Men det gör oss starkare att vara med här på utbildningen och lära oss mer om de olika begreppen och av de andra deltagarna, säger hon.

Samtidigt kan det vara svårt att släppa historien. Fátima Muriel berättar att hon aldrig tidigare varit i samma grupp som militärer och att de alltid får henne att känna en viss rädsla med tanke på det våld hon varit med om, som kollegor som mördats. Men hon konstaterar att om militärerna är beredda att prata är hon det också.

Vad ser du som den största utmaningen inför framtiden?

– Att stötta fredsprocessen! Runt 40% av Farcs soldater uppskattas vara kvinnor och i Putumayo förbereder kvinnoorganisationerna sig på att ta emot de kvinnor som avmobiliseras från väpnade grupper och ska integreras i samhället igen. Anledningen till att vi började organisera oss var för att försvara kvinnors rätt till liv och vi är starka. Vad som än händer kommer vi att fortsätta arbeta för freden!

– Nyligen hölls också val i vår region och resultatet visade att vi lyckats med vårt påverkansarbete för den nya guvernören är en kvinna med en freds- och jämställdhetsagenda. Det ger mig hopp inför framtiden!

Agnes Berge /Malin Ekerstedt

Nyheter