Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Testamentera till Kvinna till Kvinna

Din viktigaste arvtagare kan vara en kvinna du aldrig träffat. Att testamentera är ett sätt att lämna ett avtryck och ett sätt att fortsätta verka genom andra.

Med Kvinna till Kvinna i ditt testamente ger du fler kvinnor möjlighet att ta makten över sina egna liv. Vi ser till att din gåva omvandlas till bland annat yrkesutbildningar, skyddade boenden och våldsförebyggande arbete.

Ditt testamente har stor betydelse

Du kan antingen bestämma att ett visst belopp ska tillfalla Kvinna till Kvinna, eller också välja att testamentera ett föremål som vi kan omsätta och använda i vårt arbete, till exempel en tavla, smycken, värdepapper eller en fastighet. Alla gåvor, stora som små, är lika värdefulla i vårt arbete för kvinnors rättigheter. Varje krona räknas!

Kvinna till Kvinnas verksamhet är befriad från kapitalvinstskatt vilket gör att den gåva du testamenterar går direkt till Kvinna till Kvinna.

Stöd Kvinna till Kvinna:

  • För att du tycker att det är viktigt att kvinnors mänskliga rättigheter respekteras, försvaras och stärks.
  • För att du vill att kvinnor ska kunna leva utan våld.
  • För att du anser att jämställdhet är en förutsättning för en fredlig och hållbar värld.
  • För att du har förtroende för oss och våra lokala partnerorganisationer som arbetar för kvinnors rättigheter i 20 länder.

Att skriva ett testamente

Om du behöver hjälp med att upprätta ett korrekt testamente kan du vända dig till din bank, en advokat eller annan sakkunnig, till exempel en begravningsbyrå. Du kan även ladda ner Giva Sveriges testamentesmall.

Ditt testamente måste vara egenhändigt undertecknat av dig och bevittnat av två samtidigt närvarande personer. Dessa personer får inte vara släkt med dig eller på annat sätt omfattas av testamentet. De måste veta att de bevittnar ett testamente men du har ingen skyldighet att delge dem innehållet.

Förvara ditt testamente tillsammans med dina andra värdebehandlingar på en säker plats, till exempel i ett bankfack.

Om du skriver ett eget testamente till Kvinna till Kvinna, ange då också vårt organisationsnummer, 802401-6134.

Dina pengar når fram!

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. Kvinna till Kvinna är också medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder. 93 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går direkt till verksamhetens ändamål.

Kontakta oss gärna om du har några frågor

Tel: 08-588 891 58
E-post: testamente@kvinnatillkvinna.se