Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Med dina aktier kan du skapa förändring!

Sedan 2006 kan du som aktieägare i Sverige skänka din utdelning till en ideell organisation med allmännyttigt syfte utan att betala kapitalskatt. Det innebär att 100 kronor i utdelning, efter skatt, istället kan bli 143 kr i gåva till Kvinna till Kvinnas arbete för kvinnors rättigheter och fred.
Sihem Ben Ali är en av deltagarna i organisationen Awat Nissas politiska skola i Tunisien, som Kvinna till Kvinna stödjer. De arbetar för att fler unga kvinnor ska engagera sig politiskt.
Sihem Ben Ali är en av deltagarna i organisationen Awat Nissas politiska skola i Tunisien, som Kvinna till Kvinna stödjer. De arbetar för att fler unga kvinnor ska engagera sig politiskt.

För att du skall slippa betala skatt måste du avsäga dig rätten till utdelning före bolagsstämman. Kom ihåg att bankerna kan behöva tid för att administrera ditt ärende, så var gärna ute i god tid. På bolagens webbplatser står datum för stämma.

Så här gör du:

  • Om du har dina aktier på ett VP-konto ska du fylla i blanketten ”Anmälan om rättighetshavare/gåvomottagare för Vp-konto” och lämna till din bank. Ladda ner blanketten här
  • Om du har dina aktier i en aktiedepå ska du be din bank om hjälp.
  • Kvittot från pengaöverföringen sparar du och redovisar i deklarationen påföljande år för att du ska slippa betala skatt på den utdelningen.

Läs mer i ”Att skänka din aktieutdelning till ideella organisationer – Frågor och svar”. Ladda ner den här.

Om du inte kan ladda ned dokumenten som pdf-filer, kan vi posta dem till dig. Kontakta oss via 08-588 89 100 eller via insamling@kvinnatillkvinna.se. Du kan också läsa mer hos Giva Sverige.

Din gåva är viktig!

En av världens främsta kvinnorättsorganisationer

Kvinna till Kvinna ger kvinnor möjligheten att ta makten över sina egna liv. Vi synliggör kvinnors kamp för fred och mänskliga rättigheter. Med våra 140 partnerorganisationer på plats i 20 länder runt om i världen är vi en av världens främsta kvinnorättsorganisationer.

Dina pengar når fram!

Etiskt och effektivt.

Vår verksamhet granskas av Svensk Insamlingskontroll. Vårt 90-konto garanterar att din gåva används effektivt och ansvarsfullt. Kvinna till Kvinna är också medlem i Giva Sverige och följer deras etiska krav och koder. 93 % av Kvinna till Kvinnas totala intäkter går till verksamhetens ändamål.