Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Skolelever i Kongo övervinner våld

I Demokratiska Republiken Kongo är det vanligt att flickor utsätts för sexuella trakasserier i skolan. Våra samarbetsorganisationer har lyckats stänga av lärare som utsatt elever för våldtäkt, de utbildar om kvinnors rättigheter och skapar en tryggare skola för alla.

Vår samarbetsorganisation CEDEJ GL kämpar mot sexuella trakasserier mot flickor i Demokratiska Republiken Kongo. Foto: Cato Lein
Vår samarbetsorganisation CEDEJ GL kämpar mot sexuella trakasserier mot flickor i Demokratiska Republiken Kongo. Foto: Cato Lein

– I Kongo beräknas två av tre kvinnor drabbas av våld under sina liv. Det är en skrämmande hög siffra. Det är framförallt i hemmen som kvinnor utsätts, förklarar Susanna Rudehill, Kvinna till Kvinnas fältrepresentant i Demokratiska republiken Kongo.

Sedan 2009 stödjer Kvinna till Kvinna lokala organisationer i DR Kongo i deras arbete för att stoppa våld mot kvinnor och stärka kvinnors position i samhället. Stöd går bland annat till insatser för att förändra attityder hos kvinnor och män.

– Genom att ifrågasätta normer som nedvärderar kvinnor kan vi öka medvetenheten om hur skadligt det är med diskriminering och våld. Det är också viktigt att få lokala ledare att inse vikten av att kvinnor är med och beslutar i samhället, menar Susanna Rudehill.

Skolflickor extra utsatta

Sexuella trakasserier och våld mot flickor i skolan är ett problem som Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation CEDEJ-GL (Cercle d’Echange pour le Dévelop- pement des Jeunes dans la région des Grands Lacs) kämpar mot. De driver skolklubbar som utsatta elever kan vända sig till och använder teater som en metod för att utbilda både lärare och elever om kvinnors rättigheter.

Angali Bashir, rektor på en skola i Uvira, förklarar att flickor är mer utsatta än pojkar i skolan. Han berättar om en flicka som blev gravid efter att en lärare våldtagit henne.

– Flickan vågade inte stanna kvar på skolan, men tack vare en insats från CEDEJ-GL blev läraren avstängd och straffad vilket gjorde att hon kunde komma tillbaka och ta sin examen.

Kämpar för en tryggare skola

Med Kvinna till Kvinnas stöd har CEDEJ-GL bidragit till en diskussion bland beslutsfattare i regionen gällande en ny lag mot sexuella trakasserier i skolan och samtidigt gett studenter och lärare verktyg som behövs i kampen för en tryggare skola. Rosette Mulenga Lesa är student i Uvira:

– Om jag tar mig själv som exempel, så var jag inte medveten om mina rättigheter innan CEDEJ-GL kom till skolan. Tack vare dem har mentaliteten förändrats hos både elever och lärare. De hjälpte oss att övervinna vår rädsla.

Nathalie Lundin