Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Företag kan spela en avgörande roll”

Kod Arkitekter är ett av företagen som valt att stödja arbetet för kvinnors rättigheter. Sanna Hederus, chefsarkitekt och delägare på Kod Arkitekter, betonar att företag har en viktig roll som förebilder i arbetet för en mer jämställd värld. "För oss handlar det om solidaritet", säger Sanna.

Sanna Hederus, chefsarkitekt och delägare på Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg
Sanna Hederus, chefsarkitekt och delägare på Kod Arkitekter. Foto: Måns Berg

Varför valde ni att börja stödja Kvinna till Kvinna?

– Kod Arkitekter är ett företag som ägs och drivs av två kvinnor. Vi slår inte alltid på stora trumman om det, men i det här fallet kändes det helt rätt att bidra till att andra kvinnor får fler och bättre möjligheter i livet. Vi får mycket respons från unga tjejer som är inspirerade av hur vi driver vårt företag, och vi har blivit något av förebilder för nya kvinnliga företagare. Det är inte så vanligt att just arkitektkontor drivs av kvinnor. Vi kände därför att vårt stöd till Kvinna till Kvinnas arbete passade bra ihop med rollen som kvinnliga förebilder.

Hur tänker ni kring social hållbarhet?

– Social hållbarhet är något vi jobbar mycket med som arkitektbyrå. Man brukar prata om ”rummen mellan husen” och vi vill vara drivande i att bygga för att skapa trygghet på platser där man möter andra människor. Ensamhet är ett stort problem i det svenska samhället. Digitalisering skapar mindre sociala mötesplatser som man tidigare hade, till exempel affären eller posten. Här kan arkitekturen bidra till att skapa nya mötesrum. Ta till exempel platsen utanför en förskola. Finns det utrymme för att stanna och prata? Den typen av omsorg i planeringen lägger grunden för social hållbarhet.

Vad betyder engagemanget för företaget?

– Det berör när vi engagerar oss i frågor som rör kvinnor. Jämställdheten behöver bli bättre i Sverige och även om det ser annorlunda ut på andra platser i världen, där det också kan vara mycket värre, så kan man se en koppling. Eftersom vi är ett företag som drivs av kvinnor, kändes det helt rätt för oss att bidra till Kvinna till Kvinna. Även om vi lever i olika verkligheter runt om i världen så finns samma behov. För oss handlar det om solidaritet.

Vilken roll tror ni att företag kommer att spela framåt, för att vi ska lyckas uppnå en jämställd värld?

– Det är oerhört viktigt med förebilder. Vi måste bli mer jämställda i Sverige, speciellt inom företagsvärlden. Företag kan också spela en avgörande roll för att skapa nätverk av kvinnliga företagare och se till att dessa nätverk sprids över världen. Vi vill också bidra med vår kompetens som arkitekter till att göra världen mer jämställd och det är spännande att lyfta blicken och titta på den typen av utmaningar i andra delar av världen, säger Sanna.

Tillsammans för en jämställd värld

Du och ditt företag kan vara med och göra en betydelsefull insats för kvinnors rättigheter. Genom att investera i kvinnors framtid är ni med och stoppar våld mot kvinnor och arbetar för långsiktiga resultat.