Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Så hotar pandemin kvinnors och flickors rättigheter globalt

Stängda skolor, lockdowns och en överbelastad vård. Nya siffror visar hur kvinnors och flickors situation runt om i världen förvärrats under pandemin.

Foto: Christopher Herwig
Foto: Christopher Herwig

Pandemin har lett till en försämring av kvinnors och flickors situation, hälsa och rättigheter runt om i världen. Under det gångna året har vi sett en stor ökning av våld mot kvinnor och flickor som har hållits instängda med sina förövare. Vi har också sett en ökning av barnäktenskap, som ett resultat av att skolor har stängt ner under långa perioder runt om i världen. Utöver detta så har vi även sett en försämring i kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa, på grund av att vården har varit överbelastad men också som ett resultat av inskränkningar på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, inklusive rätten till abort.

23 miljoner har inte fått preventivmedel 

Enligt en ny studie från UNFPA, FN:s befolkningsfond, så har upp emot 23 miljoner fler kvinnor och flickor blivit utan preventivmedel under det gångna året, som ett resultat av pandemin och störningar i vården. Detta har i sin tur lett till upp emot 2,7 miljoner fler kvinnor och flickor har blivit gravida emot sin vilja och att antalet osäkra aborter har ökat under pandemin. 

Inskränkt aborträtt – hänvisar till pandemin 

Utöver den bristande tillgången till preventivmedel, så har även rätten och möjligheten till att få göra abort inskränkts i flera länder med hänvisning till pandemin. I USA fattade flera guvernörer och delstater beslut om att förbjuda aborter under pandemin, med hänvisning till att abort inte räknas som nödvändig vård. I flera europeiska länder där aborter i vanliga fall är tillåtet såsom i Rumänien, Italien, Kroatien och Slovakien skedde samma sak. I dessa länder har regeringen på nationell eller regional nivå beslutat att vårdgivare inte ska utföra aborter under pandemin, vilket innebär att kvinnor har förlorat rätten att bestämma över sin egen kropp och antalet osäkra aborter har ökat. I länder där abort redan är förbjudet har reserestriktionerna och de stängda gränserna under pandemin gjort det omöjligt för gravida kvinnor att resa utomland för att genomföra en abort, vilket de skulle ha gjort i vanliga fall. 

Livsfarliga tonårsgraviditeter 

I många delar av världen har vi också sett en ökning av barnäktenskap, till följd av att skolor har varit stängda under långa perioder under pandemin. En ökning av barnäktenskap innebär också en ökning av tonårsgraviditeter. Detta är allvarligt, inte bara därför att dessa flickor ofta förlorar rätten att bestämma över sina egna liv men också därför att komplikationer i samband med graviditet och förlossning, inklusive osäkra aborter, är den vanligaste dödsorsaken bland tonårsflickor mellan 1519 år globalt. 

Missa aldrig en nyhet

Håll dig uppdaterad och lär dig mer om arbetet för kvinnors rättigheter – signa upp på Kvinna till Kvinnas nyhetsbrev!

Jag samtycker till att mina uppgifter behandlas och lagras i enlighet med GDPR. Läs mer om vår hantering av personuppgifter