Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Riskerar livet vid varje graviditet

Varannan minut dör en kvinna i samband med graviditet eller förlossning. Många av de unga mammorna är inte mer än barn själva.

Tiotusentals flickor under 18 år gifts bort varje dag. Flickorna berövas inte bara sin barndom – utan i många fall riskerar de också sin hälsa och sina liv. För en förväntning på de unga brudarna är att föda barn – tidigt och ofta.

I utsatta regionerär barnafödande och relaterade problem den vanligaste dödsorsaken för flickor i åldern 15–19 år. Av de omkring 16 miljoner tonåriga flickor som föder barn varje år är omkring 90 procent redan gifta, enligt Unicef. Och ungefär 50 000 av dem överlever inte förlossningen. För varje kvinna som dör drabbas 20 av allvarliga skador, infektioner eller funktionsnedsättningar. Oddsen för bebisarna är också dåliga – barnadödligheten är nära dubbelt så hög för kvinnor under 20.

För flickor yngre än 15 år finns mycket lite statistik, men en rapport från Guttmacherinstitutet uppskattar att flickor mellan 10 och 14 år stod för omkring 777 000 födslar år 2016. Alltför många faller dock under radarn – särskilt de som får sätta livet till. Att en flicka i en fattig by förblöder vid en förlossning, eller att en flicka i ett flyktingläger får blodförgiftning efter en egenutförd abort, fångas inte alltid upp av myndigheter.

Dödsfallen går att undvika

Men att unga flickor dör i barnsäng är inte oundvikligt. För oss i industriländer och med tillgång till modern sjukvård på nära håll är riskerna att dö på grund av en graviditet numera små – 12 på 100 000 födslar, enligt WHO. Siffran är 20 gånger högre för utvecklingsländer. Och riskerna över ett helt liv stiger än mer om man tar med i beräkningen att kvinnor i dessa länder i snitt genomgår mycket fler graviditeter och förlossningar än kvinnor i västvärlden.

Mödradödlighet är något som nästan uteslutande drabbar kvinnor i fattiga och krigs- och konfliktdrabbade länder och regioner. Över hälften av dödsfallen sker i Afrika, söder om Sahara, och en tredjedel i Asien. Många kvinnor saknar tillgång till kvalificerad mödravård och både före och efter födseln – antingen för att de inte har råd eller för att de bor långt från närmaste läkare.

Flickor dör för att vi låter det fortgå. För att vi låter dem giftas bort innan de blivit vuxna. För att de tvingas bära barn innan deras kroppar vuxit klart. För att en värdig sjukvård idag bara är de välbeställda förunnat. För att fattigdom, osäkerhet och förtryckande samhällsnormer slår hårdast mot dem med minst makt. Och det måste vi ändra på.

Mödradödlighet i siffror

  • Varje dag dör omkring 830 kvinnor vid förlossning, i samband med komplikationer under graviditeten eller efter osäkra aborter.
  • För varje kvinna som dör drabbas 20 av allvarliga skador, infektioner eller funktionsnedsättningar.
  • 99 procent av alla graviditetsrelaterade dödsfall sker i fattiga och/eller krigs- och konfliktdrabbade regioner, och utanför städerna.

Källor: Unicef, WHO, FN.

Ge flickor en bättre framtid

Mer om barnäktenskap