Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Women’s Rights Organisations at the Center of Implementation of the EU Gender Action Plan III (2021-2025)

I november 2020 antog EU den tredje handlingsplanen för jämställdhet – en ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder (2020-2025). Denna plan lägger grunden för ett mer kontextspecifikt, transformativt och resultatorienterat EU-stöd för jämställdhet i partnerländerna, med utgångspunkt i resultaten och lärdomarna från den tidigare handlingsplanen för jämställdhet.

För att denna plan ska bli framgångsrik anser Kvinna till Kvinna att EU i förväg måste upprätta ett strategiskt partnerskap med kvinnorättsorganisationer på internationell, nationell och lokal nivå. I partnerländer bör kvinnorättsorganisationer, inklusive gräsrotsorganisationer, och feministiska rörelser spela en nyckelroll i att utveckla och genomföra planerna på landsnivå.

Läs hela vår analys och rekommendationer här:

Ladda ner publikationen på engelska »