Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Women’s rights in Western Balkans (2019)

Women in politics, gender-based violence and security for women human rights defenders in Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Montenegro, North Macedonia and Serbia 2019

Rapporten Women’s rights in Western Balkans (Kvinnors rättigheter på Västra Balkan) fungerar som utgångspunkt för jämförelse av kvinnors rättigheter och inflytande över tid för de sex länder på Västra Balkan som befinner sig i en EU-närmandeprocess (Albanien, Bosnien & Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien).

Rapporten publiceras årligen och detta är den fjärde upplagan. De tre indikatorerna som undersöks är: Kvinnor i politiken, genusbaserat våld och situationen för kvinnorättsförsvarare. Den aktuella upplagans fokus är att uppdatera relevant statistik för 2018/19 och resurser för var och en av indikatorerna, i vart och ett av de sex länderna på Västra Balkan. För varje indikator testade författarna siffror från 2018/19 mot tidigare siffror för att avgöra till vilken grad kvinnors sociala position har förbättrats eller förvärrats på Västra Balkan.

Ladda ner hela rapporten på engelska här:
Women’s rights in Western Balkans

 

Tillbaka till publikationer »

Fler rapporter: