Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Women’s Rights in Western Balkans (2022)

Women’s Rights in Western Balkans (2022) fungerar som ett riktmärke för de sex anslutningsländerna på västra Balkan när det gäller kvinnors rättigheter och inflytande, för jämförelser över tid. Detta är den sjätte upplagan av rapporten.

De fyra områden som ingår i detta riktmärke är kvinnor i politiken, genusbaserat våld, säkerhet för kvinnorättsförsvarare och kvinnor på arbetsmarknaden, eftersom det är prioriterade områden som Kvinna till Kvinna och partnerorganisationer har identifierat för att främja kvinnors rättigheter. Rapporten analyserar aktuella trender och ger rekommendationer till nationella regeringar och EU.

Ladda ner rapporten på engelska (pdf) »