Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Two steps forward, one step back

Gender analysis of 2019 EC Country Reports for the Western Balkans

EU ska stödja kvinnors rättigheter och jämställdhet på Västra Balkan i samband med de ansökningsprocesser till EU som länderna är mitt uppe i. Men EU:s landrapporter, ett årligt dokument som behandlar framsteg och bakslag i regionens sex länder, har sällan ett genusperspektiv.

Kvinna till Kvinna har tillsammans med partnerorganisationer på Västra Balkan bevakat och gett input på EU-kommissionens landrapporter i över fem år. År 2018 lanserade vi den första genusanalysen av EU-kommissionens landrapporter, baserat på sju indikatorer. Syftet var att undersöka hur väl EU-kommissionen integrerar genusanalys och evidens i landrapporterna, enligt mandat från EU:s Gender Action Plan II, samt att ge rekommendationer. I år lanserar vi den andra upplagan av Genusanalysen, som granskar landrapporterna från 2019.

Ladda ner rapporten på engelska här:
Two steps forward, one step back – Gender analysis of 2019 EC Country Reports for the Western Balkans

Tillbaka till publikationer »

Fler rapporter: