Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Strengthening EU Support to Gender Equality Through External Action (2020)

Rekommendationer inför den tredje EU Gender Action Planen

Cover photo: Maja Janevska Ilieva
Cover photo: Maja Janevska Ilieva

 

EUs Gender Action Plan II (Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016–2020) tar sitt avslut i år.

Kvinna till Kvinna och våra partnerorganisationer har följt, deltagit i och bedömt arbetet med implementeringen av GAP II i Västra Balkan och utvalda andra länder i MENA. Baserat på engagemang från kvinnoorganisationer i EU: s partnerländer samlade Kvinna till Kvinna in lärdomar och rekommendationer för att utveckla GAP III. Läs våra resultat!

Läs hela rapporten på engelska här