Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Feminist Movements and Climate Justice in Middle East and North Africa

Feministiska rörelser och kvinnorättsorganisationer är bland de äldsta, mest utvecklade och välorganiserade rörelserna i Mellanöstern och Nordafrika. De har ackrediterats för social förändring och främjande av jämställdhet trots enorma utmaningar. Men i en region som kännetecknas av ojämlikhet och hårt drabbad av klimatförändringar, som oproportionerligt påverkar utsatta grupper inklusive kvinnor och flickor, är det anmärkningsvärt att krav på klimaträttvisa ännu inte är centrala för de nuvarande feministiska prioriteringarna i Mellanöstern och Nordafrika, där spridda ansträngningar ännu inte har utvecklats till en feministisk klimaträttsrörelse.

Syftet med denna rapport är att ge kunskap kring medel och prioriteringar för att stödja uppbyggnaden av feministisk klimaträttsrörelse i Mellanöstern och Nordafrika. Resultaten bygger på data från 22 djupintervjuer med feministiska aktivister, kvinnliga miljöaktivister och internationella organisationer; och en undersökning där 140 feministiska och kvinnorättsaktivister från hela regionen har deltagit.

Ladda ner rapporten på engelska (pdf) »

Ladda ner rapporten på arabiska (pdf) »

Fler publikationer