Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Coronapandemin slår hårt mot världens fattigaste (2020)

Coronapandemin har i ett slag belyst världens orättvisor. Det är redan utsatta människor i världens låginkomstländer som drabbas hårdast när gränser och samhällen stängs ner för att hindra smittspridningen. FN har varnat för att så många som en halv miljard människor kan försättas i fattigdom till följd av coronapandemin, och att hungersnöden i världen kommer att fördubblas.

Coronakrisen riskerar även att omintetgöra resultatet av många års jämställdhetskamp i låg- och medelinkomstländerna. Mäns våld mot flickor och kvinnor i hemmen har ökat, till den grad att det talas om en skuggpandemi. Enligt UNFPA har den nästintill världsomspännande lock-down som vi har erfarit under våren lett till 15 miljoner fler fall av mäns våld mot kvinnor och flickor, beräknat på en 3-månaders period. Vi vill med den här rapporten förmedla en ögonblicksbild av hur coronapandemin drabbar invånarna i de länder vi verkar.

Ladda ner rapporten i sin helhet här