Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Oroligheter i Jerusalem

Efter tvångsavhysningarna i Sheikh Jarrah har protester utbrutit och våldet i Jerusalem eskalerat till en nivå värre än på många år. Kvinna till Kvinnas team på plats berättar mer.

Israels mur på Västbanken. Som ockupationsmakt har Israel brutit mot internationell humanitär lag i många år när de utför tvångsavhysning av palestinier. I en ny rapport konstaterar Human Rights Watch att vissa ”berövningar är såpass allvarliga att de motsvarar brott mot mänskligheten såsom apartheid och förföljelse”.
Israels mur på Västbanken. Som ockupationsmakt har Israel brutit mot internationell humanitär lag i många år när de utför tvångsavhysning av palestinier. I en ny rapport konstaterar Human Rights Watch att vissa ”berövningar är såpass allvarliga att de motsvarar brott mot mänskligheten såsom apartheid och förföljelse”.

Tidigare i år beordrade israelisk domstol flera palestinska familjer att lämna sina hem i Sheikh Jarrah. De pågående tvångsavhysningarna hotar hundratals familjer och har gett upphov till stora protester. Ändå är detta bara en i raden av flera händelser som ökat spänningarna i Jerusalem de senaste veckorna.

– Den israeliska annekteringen av ett stort område av Västbanken som tillfälligt har pausats, en stor ökning av demoleringar av hus på Västbanken och brist på politiskt ledarskap, bara för att nämna några orsaker, säger Zayneb alShalalfeh, senior programhandläggare för Kvinna till Kvinna i Jerusalem.

I går natt avfyrades också raketer mot Gaza – 26 personer har dödats och över 100 har skadats.

Kvinnor utsätts för osäkerhet och våld

Kvinna till Kvinna har under en längre tid sett hur hotet om tvångsavhysning påverkat kvinnor. Det handlar inte bara om den psykiska och känslomässiga oron kring att inte veta vad som kommer att hända eller hur familjen ska klara sig, utan också om ökat våld i hemmet. Detta har bara förstärkts av de ekonomiska svårigheterna som pandemin medför.

När familjer vräks får de ofta svåra levnadsförhållanden i överfulla utrymmen, något som också drabbar barnen. Kvinnor hotas och skräms, bland annat genom fysiskt våld, av bosättare och israeliska styrkor. Det ger också barnen trauman för livet.

Känslomässigt ansvar

En av Kvinna till Kvinnas tidigare partnerorganisationer, Women’s Center for Legal Aid and Counselling, beskriver i en rapport att tvångsavhysningar påverkar särskilt kvinnor på det sättet att de oroar sig för barnen och bär det känslomässiga ansvaret att vara den stabila stommen i familjen.

Som i så många kriser, blir det kvinnors ansvar att ta hand om familjen utöver sig själva. Mitt i alla detta visar kvinnorna i Palestina stor styrka: de både står upp för sina rättigheter och kämpar med att navigera osäkerheten under en pandemi med oerhört svåra ekonomiska konsekvenser.

Våldet måste upphöra!

 

Kvinna till Kvinna har arbetat för kvinnors rättigheter i både Israel och Palestina sedan 2001. Läs mer om vårt arbete i Mellanöstern

Stöd arbetet för kvinnors rättigheter – ge en gåva.

När du ger en gåva till Kvinna till Kvinna är du med och stöttar kvinnorättsförsvrares arbete för kvinnors rättigheter i 20 länder. Du väljer själv hur mycket du vill bidra med.

Ge en gåva nu