Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Ojämställdhet kostar Afrika miljarder

Om det varit jämställt mellan könen i Afrika söder om Sahara skulle kontinenten tjäna 800 miljarder per år. Det visar en aktuell rapport från FN-organet UNDP. Den ekonomiska utvecklingen sackar efter på grund av att kvinnor inte får ta plats ekonomiskt och socialt. Orsaken är destruktiva normer och diskriminering.

Kvinnor i afrikanska samhällen motarbetas socialt, politiskt och ekonomiskt. Ju mindre jämställt ett samhälle är, desto trögare går det framåt ekonomiskt. Foto: Cato Lein
Kvinnor i afrikanska samhällen motarbetas socialt, politiskt och ekonomiskt. Ju mindre jämställt ett samhälle är, desto trögare går det framåt ekonomiskt. Foto: Cato Lein

Rapporten kommer fram till att kvinnor i afrikanska samhällen motarbetas socialt, politiskt och ekonomiskt, något som påverkar kontinentens utveckling. Ju mindre jämställt ett samhälle är, desto trögare går det framåt ekonomiskt och socialt.

Ojämställdheten kostar 800 miljarder kronor varje år, vilket är mer än årligt BNP för länderna DR Kongo, Liberia, Kamerun och Ghana tillsammans.

– Att uppnå jämställdhet och stärka kvinnor är nödvändigt för att utveckling ska kunna ske, säger Helen Clark, administratör för FN-organet United Nations Development Program (UNDP).

Patriarkala strukturer hindrar kvinnorna

Strukturer i de afrikanska samhällena är orsaken till problemen. De visar sig bland annat i sociala normer som hindrar kvinnor från att ägna tid åt utbildning och betalda jobb. Exempelvis står kvinnor för drygt 70 procent av vattenhämtningen, en syssla som tar ansenlig tid och kraft i många afrikanska länder. Kvinnors arbeten är även lågavlönade vilket förvärrar situationen.

Malin Brenk, Kvinna till Kvinnas regionchef för Afrika, konstaterar att slutsatserna i rapporten tyvärr inte är några nyheter.

– Vi och våra samarbetsorganisationer jobbar hela tiden för att öka kvinnors politiska inflytande och för att flickor ska kunna vara trygga i skolan och inte utsättas för sexuella trakasserier, till exempel i ett land som DR Kongo.

Vägar till förändring

I rapporten presenterar UNDP också konkreta förslag till förbättringar. Det handlar om bättre lagstiftning så att kvinnors behov inkluderas, att införa policys för att stärka kvinnor i allt utvecklingssamarbete och – framförallt – bryta destruktiva normer, till exempel när det handlar om sexuellt våld mot kvinnor.

– Att minska klyftan mellan könen genom utveckling av arbetsmarknad, utbildning och hälsa möjliggör en snabbare utrotning av hunger och fattigdom, säger Helen Clark.

 Alina Wass Widinghoff