Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Kvinna till Kvinnas kommentarspolicy

I sociala medier delar vi på Kvinna till Kvinna med oss av vårt arbete för att stärka kvinnors rättigheter i krigs- och konfliktdrabbade områden. Vi berättar om flickors och kvinnors situation runt om i världen och om hur du kan engagera dig i våra frågor och stödja vårt och våra partnerorganisationers arbete. 

Vi jobbar för en fredlig och jämställd värld för alla. För alla kvinnors rättigheter, överallt och varje dag. Vi tar ställning mot orättvisa och ojämställdhet. Mot våld och diskriminering. Mot förnekandet av kvinnors rättigheter som mänskliga rättigheter. Det återspeglar sig också i våra sociala kanaler.  

Kommentera gärna våra inlägg och bidra till diskussion och reflektion! Vi lyssnar på både beröm och kritik, och bemöter frågor och kommentarer så snabbt vi har möjlighet.  

Vi modererar och tar bort kommentarer som strider mot lagen. Detsamma gäller kommentarer som går emot den trygga miljö vi vill skapa i våra kanaler.  

Vi tar bort och anmäler kommentarer som innehåller personangrepp, hot och trakasserier samt inlägg som kränker en person eller grupp på grund av religion, etnisk tillhörighet, kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, funktionsvariationer eller ålder. Pornografi, spam, marknadsföring av andras verksamheter är inte heller accepterat. 

Vi tar även bort inlägg och kommentarer som inte håller sig till ämnet, om de inte bidrar med något positivt.   

Den som vid upprepade tillfällen bryter mot denna policy blockeras från våra konton. 

Ser du något i våra kanaler som du uppfattar som kränkande – kontakta oss genom att skicka ett direktmeddelande, DM, i kanalen.