Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Första kvinnofolkhögskolan öppnad i Mellanöstern

För ett år sedan kunde vi berätta om Kvinna till Kvinnas stöd till planerna på öppnandet av Mellanösterns första kvinnofolkhögskola. Den första mars blev drömmen verklighet och 25 kvinnor i Irakiska Kurdistan får nu chansen att utbilda sig till barnskötare.

Awaz Daleni, grundare av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Amez center inviger den nya folkhögskolan för kvinnor i Halabja, irakiska Kurdistan. Foto: Gulan Jalal
Awaz Daleni, grundare av Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Amez center inviger den nya folkhögskolan för kvinnor i Halabja, irakiska Kurdistan. Foto: Gulan Jalal

Bakom initiativet till Amez Women Folk High School står Awaz Daleni, grundaren av Amez center, Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation i Halabja i irakiska Kurdistan. Den lilla orten Halabja har vid upprepade tillfällen drabbats hårt av våld och konflikt. Många kvinnor saknar utbildning och inkomst och det finns få offentliga rum där de kan mötas och tala fritt.

Sedan 2007 har kvinnorna i Halabja genom Amez Center kunnat gå kurser i bland annat skriv- och läskunnighet, sömnad, gymnastik och datorkunskap. Inte minst har centret fungerat som en viktig mötesplats för stadens kvinnor där de kunnat samtala om sin situation och hur de kan påverka för att få mer inflytande i familj och samhälle.

Awaz Daleni bodde i Sverige i flera år sedan hon tvingats fly från irakiska Kurdistan tillsammans med sin man och son. Under sin tid här hann hon bli inspirerad av den svenska folkhögskolemodellen. När hon 2004 flyttade tillbaka till Halabja ville hon förbättra situationen för kvinnor.

Hur kom du på idén att starta en folkhögskola för kvinnor i Halabja?

– Genom de erfarenheter jag fått under mitt liv i Sverige kände jag att jag hade möjlighet att hjälpa mitt folk i Kurdistan. De många krigen har gjort att otaliga kvinnor drabbats hårt och inte kunnat få en utbildning.

Vilka utmaningar har du mött inför startandet av skolan?

– Myndigheterna i Kurdistan kan inte relatera till idén om en kvinnofolkhögskola och dessutom är resurserna i mitt hemland mycket knappa. Så jag fick sätta mitt hopp till de svenska organisationer som kunde tänkas stötta mitt projekt. Jag vände mig till Kvinna till Kvinna som förstod tanken jag hade.

Vad kommer utbildningen att innehålla?

– Första året blir det en barnskötarutbildning. De nuvarande formerna för barnpassning här har inte särskilt hög nivå. Utbildningen syftar också till att ge kvinnorna en möjlighet till en egen inkomst. Trots att Amez blivit otroligt väl mottagna i samhället här vet vi inget om hur framtiden kommer att gestalta sig. Därför söker vi nu sponsorer.

Vad hoppas du att utbildningen leder till för kvinnorna som går den?

– Jag hoppas att den ger kvinnorna tillbaka det hopp som tagits ifrån dem. Så att de kan hjälpa till att bygga ett friare och mer jämställt samhälle.

Olga Beletski 

Fler artiklar