Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”En viktig signal”. Lena Ag om fredspriset 2017

Vi förväntar oss att regeringen snarast undertecknar konventionen, säger Lena Ag. Foto: Ester Sorri
Vi förväntar oss att regeringen snarast undertecknar konventionen, säger Lena Ag. Foto: Ester Sorri

– Det är en viktig signal att ICAN får Nobels fredspris 2017, säger Kvinna till Kvinnas generalsekreterare Lena Ag.

Kärnvapen är det sista massförstörelsevapen som inte har förbjudits genom ett internationellt avtal. ICAN (internationella kampanjen för att avskaffa kärnvapen) består av drygt 450 organisationer i 101 länder, och har arbetat hårt i flera år för att få fram ett FN-avtal som förbjuder kärnvapen. Avtalet blev verklighet i somras efter förhandlingar i FN och med stöd av en majoritet av världens länder. Avtalet finns nu klart och är öppet för underskrift.

– Vi förväntar oss att regeringen snarast undertecknar konventionen och att Sverige genom riksdagen därefter med bred majoritet ratificerar konventionen som förbjuder kärnvapen, säger Lena Ag.

– Något annat vore orimligt för ett land vars nedrustningsminister Alva Myrdal fick Nobels Fredspris 1982 för sitt outtröttliga, diplomatiska arbete för nedrustning av kärnvapen.