Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Digital aktivistskola engagerar volontärer

Under pandemin startade Kvinna till Kvinna en digital aktivistskola för att hålla engagemanget uppe bland organisationens volontärer. Satsningen togs väl emot, och nu utvecklas konceptet!

Linda Zetterström, Moa Andersson, Emy Lynch och Olga Fare har alla varit delaktiga i Kvinna till Kvinnas aktivistskola.
Linda Zetterström, Moa Andersson, Emy Lynch och Olga Fare har alla varit delaktiga i Kvinna till Kvinnas aktivistskola.

När Coronapandemin slog till och restriktioner infördes stannade mycket i samhället av. Det märktes även på Kvinna till Kvinnas volontärverksamhet vars volontärgrupper tidigare arrangerat fysiska aktiviteter och studiecirklar.

Linda Zetterström bor i Stockholm och har varit volontär för Kvinna till Kvinna i tre år och cirkelledare i ett och ett halvt år.

– När pandemin kom så tappade vi en del volontärer, men tack vare digitala träffar så har många kunnat medverka oftare. Men det har varit svårt att bibehålla engagemanget, särskilt eftersom det har varit svårt att planera framåt, berättar Linda.

Olga Fare är en av de som blev volontär under pandemin. Hon hade ett behov av att engagera sig när mycket annat ställdes in, men ibland var det utmanande att vara volontär.

– Vi tvingades tänka utanför boxen eftersom pandemin begränsade oss. Stockholmsgruppen gjorde till exempel ett digitalt panelsamtal och skrev debattartiklar. Vi träffades även digitalt, vilket gjorde att fler kunde vara engagerade, säger Olga.

Volontärverksamheten blir digital

Efter ett halvår av restriktioner föddes idén till Aktivistskolan – digitala föreläsningar för alla Kvinna till Kvinnas volontärer, och i augusti 2020 drog den i gång. Till varje föreläsning bjuds det in en expert från Kvinna till Kvinna eller från en av Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer att berätta om sitt arbete.

– Syftet med Aktivistskolan var att ge volontärerna en meningsfull aktivitet trots restriktionerna, och som samtidigt kunde minska avståndet mellan volontärgrupperna och organisationen i sig, berättar Emy Lynch, en av Kvinna till Kvinnas volontärsamordnare.

Emy fortsätter:

– Det var även tänkt att öka kunskapen och kompetensen kring kvinnors rättigheter i volontärgrupperna. Med det digitala formatet så ville vi skapa något som var tillgängligt för alla, oavsett var man bor.

Positiv respons

Aktivistskolan har fått positivt gensvar från både gamla och nya volontärer och är nu inne på sin tredje termin. Många berättar att de fått en större förståelse för vad Kvinna till Kvinna gör och de upplever att de kommer närmare organisationen och varandra.

– Jag kommer ihåg föreläsningen om hur Kvinna till Kvinna startade och hur det som händer i dag kan kopplas till det som hände på Västra Balkan då. Jag blev väldigt peppad och ville föra kampen vidare. Även föreläsningen om hbtqi-rättigheter i Södra Kaukasien var extra bra, berättar Olga.

Linda fyller på:

– De som Olga nämnde om hbtqi-rättigheter och Kvinna till Kvinnas födelse var extra minnesvärda, men annars föreläsningen med en partnerorganisation i Mellanöstern och Nordafrika som pratade om sitt arbete. Man fick mer praktisk koppling till vad Kvinna till Kvinnas partnerorganisationer gör på plats i de länder vi är verksamma i.

– Jag tycker föreläsningen om hur Kvinna till Kvinna arbetar med kvinnors ekonomiska egenmakt var väldigt bra. Även föreläsningen om Liberia och Afrika med fokus på fredsprocesser och inkludering av civilsamhället var också intressant, säger Moa Andersson, praktikant på Kvinna till Kvinna som varit delaktig i Aktivistskolan under hösten.

Framtiden för Aktivistskolan

När pandemirestriktionerna lättade i september 2021 kunde volontärgrupperna träffas fysiskt igen och komma i gång med sina lokala aktiviteter. Deltagarantalet på Aktivistskolan minskade, men den fyller fortfarande en viktig funktion för kompetensutveckling.

–  Vi kommer att integrera Aktivistskolan i den vanliga verksamheten eftersom volontärerna efterfrågar djupgående kunskap. Och tack vare att den är digital bidrar den även till att minska avståndet mellan de olika volontärgrupperna, säger Emy.

Det finns många idéer på hur Aktivistskolan ska utvecklas och anpassas för en vardag där både fysiska och digitala träffar äger rum.

– Nu har det gått tre terminer och under pandemin var den ett sätt att hålla verksamheten i gång. Framåt kanske vi ska ha en aktivistskola i månaden, eventuellt köra fysiskt live, säger Moa.

Emy fyller på:

– Vi planerar att minska frekvensen och spela in föreläsningarna. Vi pratar även om att satsa mer på varje träff, kanske bjuda in fler gäster från Kvinna till Kvinna tillsammans med externa gäster.