Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

”Det viktiga är att ha en målbild vad som än händer”

Syriska Abir Hajibrahim har elva år av krig bakom sig. Hon har varit tvungen att fly från sitt hemland. Ändå ler denna kvinnorättsaktivist genom hela intervjun. ”Jag är optimist om Syrien” säger hon.

Abir Hajibrahim, medgrundare till Kvinna till Kvinnas syriska partner Mobaderoon. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna-Carin Hall
Abir Hajibrahim, medgrundare till Kvinna till Kvinnas syriska partner Mobaderoon. Foto: Kvinna till Kvinna/Anna-Carin Hall

Abir Hajibrahim är medgrundare till Kvinna till Kvinnas syriska partner Mobaderoon som betyder initiativtagarna. Organisationen grundades i Damaskus 2010 och har i dag 14 anställda, lika många män som kvinnor.

– Innan kriget jobbade vi med ”Active Citizenship”, att invånarna själva ska ta ansvar för att förbättra samhället, men när kriget kom 2011 ställde vi om till fredsbyggande arbete, berättar Abir.

– I dag arbetar vi med att stärka kvinnorna, men vi flaggar inte med feminismen och vi kallar oss inte en feministisk organisation. Det skulle inte gynna oss.

Sydafrika en förebild

Mobaderoon är också ett nätverk av 28 lokala organisationer runt om i Syrien som bedriver bland annat ledarskapsutbildningar för kvinnor och män. Arbetet bygger på lokala initiativ till att förbättra i närområdet. Mobaderoon är kända för att vara följsamma och kunna samarbeta med de flesta aktörer.

– Sydafrika är en förebild för oss. Där blev maktövergången fredlig. De arbetade mycket med medling, konflikthantering och fredsbyggande.

Mobaderoon har varit partner till Kvinna till Kvinna i tre år. Abir nämner de fördelar hon ser med samarbetet.

– Ni utmanar kvinnor i mitt land att bli bättre eftersom ni är förebilder med ert arbete! Sen har ni goda kontakter på en internationell arena och är duktiga på att föra ut kvinnors röster från slutna länder.

Mammor kan förändra

Hur jobbar Mobaderoon i dag?

– Det är viktigt att arbeta för att minska våldet. Vi förmedlar på alla sätt att våld aldrig är en lösning. Vi förespråkar ickevåld i kommunikation, i beteende, i allt. Vi predikar att ”det är modigare att använda huvudet än nävarna”. Det brukar fungera.

– Vi jobbar också mycket med mammorna. Det är de som fostrar pojkarna och männen och sätter normerna för vad som är ok att göra. Mammorna kan förändra synen på vad som är en ”riktig karl”.

Abir ger några konkreta exempel på det lokala arbetet. Det kan handla om att medla kring internflyktingar som kommit till olika regioner i Syrien och vars närvaro kan orsaka konflikt. Det uppstår också en hel del dispyter kring land och ägande som en följd av kriget – vem som har rätt till egendom när ägarna har dött eller försvunnit, och här försöker Mobaderoon hjälpa.

Tålamod

– Vi jobbar långsamt. Vi har mycket tålamod. Det viktiga är att ha en målbild vad som än händer, och inte släppa denna hur det än går. Förr eller senare kommer man dit, säger Abir och ler ännu mer.

Hon är optimist om sitt hemland. Abir menar att hon i dag ser en större öppenhet i Syrien gentemot civilsamhället. Hon tänker på vad kvinnorörelsen historiskt faktiskt har åstadkommit i landet. Allt detta trots att hon själv inte kan verka i Syrien längre utan varit tvungen att fly till Libanon. Ser Abir Hajibrahim alls några problem i Syrien i dag? Svaren kommer snabbt.

– Ja! Dels har vi elitfeminister i Syrien som inte bryr sig om lokalsamhället alls utan hellre åker runt på internationella konferenser. Dels har vi problem med att kvinnor inte stöttar varandra.

Lästips