Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

De sätter press på politikerna att betala

I mars 2014 var lättnaden stor bland överlevare av sexuellt våld under kriget i Kosovo. Efter många års kamp skulle de äntligen få samma rätt till ersättning som krigsveteraner. Men två år senare har fortfarande inte en enda utbetalning gjorts. Nu hoppas kvinnoorganisationer att en ny rapport ska sätta press på politikerna.

Veprore Shehu, ledare för Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Medica Kosova fortsätter att arbeta för rättvisa för överlevare av sexuellt våld under kriget i Kosovo. Foto: Kvinna till Kvinna/Emma Janke
Veprore Shehu, ledare för Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Medica Kosova fortsätter att arbeta för rättvisa för överlevare av sexuellt våld under kriget i Kosovo. Foto: Kvinna till Kvinna/Emma Janke

– Frågor som gäller kvinnor generellt, men framför allt överlevare av krigsvåldtäkter, prioriteras aldrig, konstaterar Veprore Shehu.

Som ledare för Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation Medica Kosova har hon lång erfarenhet av att arbeta med och för de kvinnor som utsattes för sexuellt våld i anslutning till konflikten 1998-1999.

När UN Women, FN:s organ för jämställdhet och kvinnors rättigheter, nu släpper en rapport om dessa kvinnors situation och vad som måste göras för att förbättra den, är Medica Kosova en av de organisationer som bidragit med både kontakter och expertis.

– För oss är studien viktig i arbetet för att få politiker att stödja den här mycket sårbara gruppen, säger Veprore Shehu.

Bär på svåra trauman

Det konfliktrelaterade sexuella våldet har satt djupa spår i det kosovanska samhället. Många kvinnor (och män) bär på svåra fysiska och psykiska trauman, samtidigt som de inte har haft rätt till ersättning för sjukvård, vilket gjort att en stor del av dem helt enkelt inte haft råd med behandling. Den sociala skammen och stigmat kring offren är också så stora att många aldrig vågat prata om vad de varit med om. Samtidigt är försörjningsbördan tung då många är änkor och ensamstående mödrar till följd av kriget.

För dem som trots allt sökt hjälp är kvinnorättsorganisationer ofta de enda som erbjudit någon. Första gången situationen för överlevare av sexuellt våld överhuvudtaget diskuterades publikt var när Medica Kosova anordnade en konferens 2003.

Från officiellt håll har det mest varit tyst, med undantag av förra presidenten Atifete Jahjaga som jobbat hårt för att lyfta frågan. Men i mars 2014 skedde alltså ett genombrott, när parlamentet antog förändringar i lagen om ersättning för krigsveteraner så att den också skulle gälla för dem som överlevt sexuellt våld.

Varför har det stått still sedan dess?

– Tillsättningen av den kommission som ska granska de fall som kommer att lämnas in är fortfarande inte klar. Det senaste vi hörde var att det kommer att ta ytterligare några månader. Vi tror att det har med det politiska läget att göra, som att regeringen och oppositionen har hamnat i konflikt angående gränsdragningen mot Montenegro och att det är flera omtvistade frågor i dialogen med Serbien. Sådant som rör kvinnor sätts alltid efter andra politiska ämnen, säger Veprore Shehu.

Men Medica Kosova låter inte fördröjningen hindra det fortsatta arbetet.

– Med hjälp av stödet från Kvinna till Kvinna, förbereder vi nu överlevarna både juridiskt och mentalt så att de är redo att ansöka om ersättning när lagen väl börjar verka. Vi sitter också i justitieministerns arbetsgrupp för tillgång till rättvisa. Där övervakar vi bland annat att lokala domare och åklagare får träning i att hantera fall om sexuellt våld. Vi väntar också på omarbetningar av strafflagen som ska underlätta rättegångar för den här typen av brott. Det gäller till exempel att de som begått krigsbrott och befinner sig i Serbien ska kunna åtalas i sin frånvaro, så att vi inte blir beroende av viljan att utlämna dem. Förhoppningsvis ska det arbetet komma igång innan årets slut.

Malin Ekerstedt