Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Ändrad mansroll minskar våld mot kvinnor

I konfliktdrabbade Demokratiska Republiken Kongo pågår våldet som en del i vardagen. Men för kvinnorna är våld i hemmet ett större hot än rebellgruppernas vapen. Arbetet med dialoggrupper och positiv maskulinitet banar nu väg för förändring.

Christian Sango från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation CEDEJ-GL använder teater och dialog för att stoppa våldet mot kvinnor. Foto: Cato Lein
Christian Sango från Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation CEDEJ-GL använder teater och dialog för att stoppa våldet mot kvinnor. Foto: Cato Lein

I Demokratiska Republiken Kongo har över hälften av alla kvinnor över femton år upplevt fysiskt våld. Många insatser har genomförts för att behandla kvinnor som redan blivit utsatta för våld. Men i projektet Afia Bora, som betyder god hälsa på swahili, arbetar våra samarbetsorganisationer långsiktigt och förebyggande för ett slut på våldet mot kvinnor. Projektet får värdefullt stöd från Svenska PostkodLotteriet.

– Vi behöver arbeta med grundorsakerna till våldet, som har sitt ursprung i diskriminering, sociala normer och i de traditionella könsroller som efterlevs av både kvinnor och män. Över 70 procent av kvinnorna i DR Kongo upplever att det finns goda skäl för en man att slå sin fru, säger Susanna Rudehill, Kvinna till Kvinnas representant i DR Kongo.

Diskuterar könsroller

Afia Bora bygger på att män och kvinnor samlas lokalt i sina respektive samhällen med målet att förändra våldsamma attityder och beteendemönster. Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisation CEDEJ-GL använder teater som verktyg när de för dialoggrupper i Uvira, Bukavu och Fizi. Sedan projektet startade har de satsat ännu mer på det förebyggande arbetet.

– Teater visar verkligheten och får åskådarna att börja reflektera över sina egna beteenden. Det blir utgångspunkten för en diskussion om våld, makt och destruktiv maskulinitet och om hur vi kan förändra situationen, säger Christian Sango.

Han har upplevt att män som deltar i dialoggrupperna kan vara tveksamma och till en början visa motstånd.

–  Jag tror de känner att deras makt är hotad. Men ofta ändrar de inställning under resans gång. Då blir de istället förebilder för andra i samhället. Män som börjar hjälpa till hemma visar andra män att det är ett okej manligt beteende.

Lyckade resultat

Innan sommaren anordnade Kvinna till Kvinna ett utbyte där våra samarbetsorganisationer kunde dela med sig av egna erfarenheter från projektet och möta andra organisationer som också jobbar våldsförebyggande.

– Det gör det lättare att skapa regionala nätverk för ett ännu mer effektivt arbete med att förebygga våld mot kvinnor, säger Susanna Rudehill.

Under utbytet kom flera lyckade exempel upp där det våldsförebyggande arbetet gett resultat. Bland annat pappagrupper där ämnen som jämställdhet, faderskap och barnskötsel diskuteras.

– Pappagrupperna har fått många att reflektera kring ett annat sätt att vara och skapat mer harmoniska familjesituationer, säger Edouard Munyamaliza från organisationen Rwamrec i Rwanda.

Till hösten fortsätter Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer med det våldsförebyggande arbetet.

– AFEM i Shabunda ansvarar för inslag i radio och SOFAD arbetar med fredsklubbar på landsbygden där de inkluderar kvinnor i lokalt konfliktlösningsarbete, berättar Susanna Rudehill.

Olga Beletski 

Din gåva är viktig!