Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

​Allvarlig utveckling för världens kvinnorörelse

På internationella kvinnodagen, åttonde mars lanserar Kvinna till Kvinna den nya rapporten Så tystas en kvinnorörelse (Suffocating the movement – shrinking space for women´s rights) som visar på en allvarlig försämring för världens kvinnorättsförsvarare.

Världens kvinnorättsförsvarare får allt svårare att uttrycka sina åsikter.
Världens kvinnorättsförsvarare får allt svårare att uttrycka sina åsikter.

Repressiva regeringar, allt hårdare lagstiftning och mer byråkrati hotar de som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. Växande nationalism, fundamentalism och extremism gör att jämställdhet och kvinnors rättigheter ifrågasätts allt oftare, direkt eller indirekt.

– Forskning visar att en stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter. Till och med viktigare än att ha många kvinnor i parlament och regeringar, säger Petra Tötterman Andorff, tf generalsekreterare för Kvinna till Kvinna.

123 kvinnorättsförsvarare från 32 länder i Centralasien, Mellanöstern, Afrika och Europa – även Sverige – medverkar i rapporten. Hälften har blivit utsatta för våld eller hot om våld. Mer än 60 procent uppgav att deras utrymme att agera har krympt, och 85 procent av de tillfrågade menar att kvinnliga aktivister drabbas hårdare än manliga.

– Med den här rapporten vill vi visa att inga samhällen är vaccinerade mot angrepp på jämställdhet och kvinnors rättigheter, säger Petra Tötterman Andorff.

Rapporten Så tystas en kvinnorörelse presenteras på Europahuset åttonde mars. I ett panelsamtal under ledning av Parisa Amiri diskuterar utsatta kvinnorättsförsvarare från Makedonien, Ungern och Polen samt den svenska författaren och journalisten Alexandra Pascalidou, vad som kan göras för att motverka utvecklingen.

Press är välkommen till lanseringen 8 mars 12 – 13.30 på Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm. Möjlighet till separata intervjuer finns. Lunchwrap och kaffe/te serveras.

I februari 2019 bytte Makedonien namn till Nordmakedonien.