Swisha en gåva till 90 18 003 Swish

Alla flickor har rätt till en trygg skolgång

Numera har nästan allt en egen dag och temadagar går därför ofta obemärkta förbi. Men internationella flickadagen den 11 oktober ska inte göra det. Den är värd att uppmärksammas.

Vi borde prata om flickors utsatthet mer än vad vi gör. För till skillnad från flickadagen som bara är en gång om året är flickors utsatthet något som pågår varje dag, året runt, i alla länder. Flickadagen är en bra dag att börja samtalet på.

Alla flickor har rätt till en trygg skolgång. Vi och våra partners finns på plats i DR Kongo och jobbar för alla flickors rätt till en trygg skolgång. På bilden ser vi Pascaline Furaha. Foto: Bertin Mungombe
Alla flickor har rätt till en trygg skolgång. Vi och våra partners finns på plats i DR Kongo och jobbar för alla flickors rätt till en trygg skolgång. På bilden ser vi Pascaline Furaha. Foto: Bertin Mungombe

Sexuella övergrepp slår hårt mot unga flickor i skolan

Världen runt gör flickors låga status i samhället att de utsätts för grova sexuella övergrepp i skolan. Både av andra elever och av lärare. Det kan röra sig om lärare som vägrar ge flickor betyg om de inte har sex med dem. Eller att fattiga flickor erbjuds gratis skolplats, vilket ger läraren makt som kan missbrukas.

Kvinna till Kvinna strider med alla medel för flickors rättigheter! Tillsammans med partnerorganisationen CEDEJ-GL i Demokratiska Republiken Kongo jobbar vi för förändring genom att göra flickor medvetna om sina rättigheter, utbilda lärare och skolpersonal och ge juridiskt stöd till flickor som våldtagits.

Flickors utsatthet är ett problem över hela världen

Att flickor inte känner sig trygga i skolan är inte bara ett problem i DR Kongo, utan även i andra delar av världen. För drygt ett år sedan kom till exempel svenska Polisen med en rapport som visade att skolan är den fysiska plats där de flesta ungdomar, främst flickor, blir utsatta för sexuella trakasserier i Sverige.

Flickor ska ha rätt till utbildning, men det räcker inte – flickor ska också ha rätt att vara trygga i skolan. Om man inte ens är trygg i skolan – en plats där man ska lära sig och bygga självförtroende – hur ska man då vara trygg på andra platser senare i livet? Och det gäller överallt, i DR Kongo såväl som i Sverige.

Din gåva är viktig!

Aktuellt: